Min. Wdówik na Global Disability Summit

Wiceminister rodziny i polityki społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik wziął udział online w Global Disability Summit, zorganizowanym przez rząd Norwegii, Ghany i Międzynarodowy Sojusz na rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Pierwsze takie wydarzenie odbyło się w Londynie w 2018 roku. Tegoroczny Szczyt nawiązuje do wyników osiągniętych dotychczas i stawia sobie za cel przyspieszenie postępów w realizacji praw osób z niepełnosprawnościami na całym świecie.
Uczestnicy postulowali zmobilizowanie wysiłków na rzecz wdrożenia „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, zasady „Leave No One Behind” oraz  pełniejsze włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami  w odniesieniu do sytuacji pandemicznej, z jaką obecnie zmaga się świat.
Szczyt jest także okazją do wskazania na konkretne zobowiązania polityczne, które przyniosą rzeczywistą zmianę osobom z niepełnosprawnościami, zwalczą nierówności i wzmocnią integrację społeczną i zawodową.
Wiceminister Paweł Wdówik zwrócił uwagę, że Polska w ostatnim czasie podejmuje działania strategiczne, programowe i legislacyjne zmierzające do pełniejszego wdrożenia postanowień „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” do polskiego porządku prawnego.

„– Wydatki na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju stale rosną: z ok. 4 mld USD w 2015 r. do ok. 8 mld USD w 2021 r. – mówił wiceminister Wdówik. Podkreślił, że polski Rząd przyjął w 2021 roku pierwszą w Polsce „Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030”. Uwzględnia ona postulaty osób z niepełnosprawnościami oraz zakłada kompleksowe, horyzontalne i międzysektorowe podejście do wspierania osób z niepełnosprawnościami.”

Polska dąży do zagwarantowania realizacji prawa do niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pełnej dostępności architektonicznej, transportowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.


 

Źródło: MRiPS