Zabrze: Rusza usługa bezpłatnego transportu w ramach projektu „Door to door”

Projekt „Transport door to door w Zabrzu” jest skierowany do min. 400 mieszkańców i mieszkanek Zabrza z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne.
Zapewnienie bezpiecznego transportu, a tam gdzie istnieje taka potrzeba również wsparcia asystenckiego, uczestnikom i uczestniczkom projektu umożliwi im skorzystanie z działań o charakterze społecznym,, zawodowym i zdrowotnym dostosowanym do indywidualnych potrzeb.
Miasto Zabrze podpisało umowę na kwotę 854 910,57 zł (w tym dofinansowanie z UE: 720 518,63 zł) na świadczenie usługi bezpłatnego transportu w ramach projektu „Door to door”.
Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” to projekt, który ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego – szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do placówek zdrowia czy rehabilitacji jest często znacznie utrudniony.


 

Źródło: UM Zabrze