Ruszyło głosowanie na nagrodę publiczności w konkursie REGIOSTARS. Polski projekt czeka na wsparcie!

RegioStars to nagrody przyznawane corocznie od 2008 roku przez DG REGIO. Stały się one europejskim znakiem doskonałości dla projektów finansowanych przez UE, które charakteryzują się innowacyjnym i integracyjnym podejściem do rozwoju regionalnego. Każdego roku setki projektów konkurują w pięciu kategoriach: inteligentna Europa, zielona Europa, sprawiedliwa Europa, zurbanizowana Europa i temat roku. Każdy obywatel może oddać głos na wybrany przez siebie projekt. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności. Nagrody RegioStars stanowią inspirację dla regionów do coraz skuteczniejszego realizowania polityki regionalnej UE, przyczyniając się do znajdowania rozwiązań dla wspólnych wyzwań i jak najlepszego wykorzystywania istniejących możliwości.
Zwycięzca każdej z tych kategorii otrzyma płatne partnerstwo medialne warte 5000 euro.
Ogłoszenie zwycięzców pięciu kategorii tematycznych oraz nagrody publiczności nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród 2 grudnia br.

Zagłosuj na Polski projekt!

Aby zagłosować na projekt z Polski wejdź na platformę konkursu i wybierz kategorię „FAIR Europe” oraz zaznacz serduszko przy opisie projektu pn. ‘Subregional Assistant Centre’. Możesz głosować na swojego faworyta każdego dnia. Masz na to czas do 15 listopada br.!

O Polskim projekcie

„Subregionalne Centrum Asystentury” to projekt Fundacji Eudajmonia realizowany w partnerstwie z Polkowickim Centrum Pomocy Rodzinie z dofinansowaniem unijnym z Programu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego.  Dzięki Funduszom Europejskim wsparciem objęto 110 osób z niepełnosprawnościami oferując m.in. usługi z zakresu asystentury funkcjonalnej, a także wyspecjalizowane wsparcie trenera aktywności. Działania przyczyniły się do zwiększenia ich samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej. Doradztwem psychologicznym objęto również ich rodziny i otoczenie. Stworzone zostały także miejsca świadczenia dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi. Udostępnienie usług asystenckich poprzedzone było przeszkoleniem kadry w tym zakresie.


 

Źródło: EC.europa.eu / Funduszeeuropejskie.gov.pl