Unijny Certyfikat Covid

Unijny Certyfikat Covid ma ułatwić swobodne podróżowanie obywatelom Unii Europejskiej podczas pandemii.
System Unijny Certyfikat Covid powstaje m.in. po to, by niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania oraz wzorów dokumentów potwierdzających status osoby przekraczającej granice. Jednocześnie, certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży, ani nie będzie w sposób bezwarunkowy do niej uprawniał.
Unijny Certyfikat Covid jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba:

 1. • przebyła chorobę COVID-19
 2. • posiada negatywny wynik testu COVID-19
 3. • została zaszczepiona przeciwko COVID-19

Najważniejsze cechy certyfikatu:

 1. • format cyfrowy lub papierowy
 2. • kod QR
 3. • nieodpłatne
 4. • w języku narodowym i w języku angielskim
 5. • bezpieczne i zabezpieczone
 6. • ważne we wszystkich krajach UE

W jaki sposób będzie można uzyskać Unijny Certyfikat Covid?

Bezpośrednio przez obywatela:

 1. • Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – pacjent.gov.pl
 2. • Aplikacja mojeIKP (po 25 czerwca)
 3. • Aplikacja mObywatel (po 25 czerwca)

W podmiotach leczniczych:

 1. • Aplikacja gabinetowa – gabinet.gov.pl
 2. • W punktach szczepień
 3. • Od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej

W jaki sposób będzie działać Unijny Certyfikat Covid?

Po spełnieniu określonych warunków dla danego rodzaju certyfikatu zostanie on automatycznie wygenerowany i udostępniony w IKP, moimIKP (po 25 czerwca) i w aplikacji mObywatel (po 25 czerwca). Każdy będzie miał możliwość pobrania i wydrukowania swojego certyfikatu z poziomu IKP lub uzyskania wydruku u swojego lekarza/pielęgniarki (posiadających dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl), a osoby zaszczepione uzyskania wydruku w punkcie szczepień.
Prezentacja certyfikatu będzie możliwa w wersji papierowej i elektronicznej. Niezależnie od postaci, certyfikaty będą równorzędne i będą zawierały ten sam kod QR i ten sam zestaw danych.
Wygenerowane certyfikaty będą w Polsce weryfikowane za pomocą dedykowanej mobilnej aplikacji weryfikującej – Unijny Certyfikat Covid. Aplikacja będzie dostępna po 10 czerwca na platformach iOS oraz Android, umożliwi odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie. Certyfikaty będą również weryfikowane przez dedykowane rozwiązanie Straży Granicznej.
Dzięki temu osoba weryfikująca będzie mogła stwierdzić, jaki status ma posiadacz certyfikatu, który został zaszczepiony przeciw COVID-19, posiada negatywny wynik testu lub przebył chorobę COVID-19 – i na tej podstawie będzie mógł przekraczać wewnętrzne granice Unii.
Dodatkowo aplikacja będzie weryfikowała, czy kod QR został wydany przez zaufaną instytucję. Aplikacja będzie mogła pobierać klucze publiczne do weryfikacji certyfikatów dzięki integracji systemu e-zdrowia (P1) z bramką europejską (EU Digital Covid Certificate Gateway) utrzymywaną przez Komisję Europejską, która będzie przechowywała klucze publiczne dla certyfikatów wystawionych przez państwa członkowskie.
Komisja Europejska przewiduje, że rozporządzenie w zakresie Unijnego Certyfikatu Covid zacznie obowiązywać 01.07.2021 r.  Faktycznie do 1 lipca nie wszystkie kraje UE mogą być do tego systemu podpięte. Możliwy jest także sześciotygodniowy okres przejściowy dla krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań.


 

Źródło: Gov.pl