Cyfrowa niedostępność podmiotów publicznych

Żadna z badanych stron internetowych podmiotów publicznych nie była w 100% zgodna z badanymi kryteriami Wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1. Średnio na każdej stronie zidentyfikowano 35 błędów. Jedynie 22,2% badanych stron posiadało poprawną deklarację dostępności.
Pełna analiza danych za rok 2020 będzie możliwa dopiero po zakończeniu badań szczegółowych wybranych 52 stron internetowych podmiotów publicznych. Niemniej już badania szczątkowe pozwalają określać działania niezbędne do wykonania w najbliższym czasie. Są to między innymi:
Promocja dostępności cyfrowej wśród podmiotów publicznych,
Realizacja szkoleń poświęconych dostępności cyfrowej wśród pracowników podmiotów publicznych,
Poszerzanie wykazu wszystkich stron internetowych podmiotów publicznych,
Stałe monitorowanie postępów wdrażania dostępności cyfrowej,
Udostępnienie poszczególnym podmiotom informacji zwrotnych o zdiagnozowanym stanie dostępności cyfrowej ich stron.
Szczegółowa metodologia badania określona jest w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1524 z 11 października 2018 r. Pierwsza część badania (opisana w tym raporcie) bazowała na testach automatycznych. Jednocześnie prowadzony jest (stan na 31 marca 2021r.) szczegółowy monitoring 52 stron internetowych poprzez testy eksperckie. Planowany jest także monitoring aplikacji mobilnych.
Całościowy raport z trzech części badania opublikowany będzie do 23 grudnia 2021 r.


 

Źródło: inf. pras. / Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza