Gdynia: Pierwszy komunalny blok bez barier gotowy

Po dwudziestu miesiącach od rozpoczęcia (w lipcu 2019 r.) budowy bloku komunalnego bez barier przy ul. Dickmana 30, w części Oksywia objętej Gminnym Programem Rewitalizacji, inwestycja została zakończona i odebrana przez miasto. To oznacza, że wkrótce będą mogli się tu wprowadzić mieszkańcy.
Ma cztery kondygnacje, 30 mieszkań i świetlicę, z której korzystać będą wszyscy lokatorzy. Za nim znajduje się teren rekreacyjny, o którego zagospodarowaniu wspólnie zdecydują mieszkańcy. Ale co najważniejsze: jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Gdyński budynek komunalny bez barier, zbudowany przy ul. Dickmana 30, to pierwszy tego typu blok w mieście. Powstał na objętej Gminnym Programem Rewitalizacji części Oksywia.

– Od początku myśleliśmy o nim jako o miejscu, w którym – dzięki eliminacji szeroko pojętych barier -dobrze będzie się żyło osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i seniorom. Zależało nam też na tym, by budynek, zaspokajając ważną potrzebę jaką jest potrzeba mieszkaniowa, został tak zaprojektowany, by sprzyjał też nawiązywaniu relacji. I wreszcie, ważne by to, co się w nim wydarzy, oddziaływało na najbliższe sąsiedztwo

– mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

– Stąd udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach, niewidzących i niedowidzących, starszych, z różnego rodzaju schorzeniami; ale także części wspólne, z których korzystać będą wszyscy lokatorzy. Powstało miejsce zupełnie wyjątkowe, o ogromnym potencjale, do którego już wkrótce wprowadzą się mieszkańcy. Co ważne, będą to także osoby, które już wcześniej w tej części Oksywia mieszkały.

Właśnie mijają cztery lata od przyjęcia przez Radę Miasta Gdyni Gminnego Programu Rewitalizacji. Budowa bloku komunalnego bez barier to dobry przykład tego, jak rewitalizacja zmienia nie tylko objęte nią fragmenty dzielnic, ale też wnosi zupełnie nową jakość dla całej Gdyni.

O tym, że budynek przy ul. Dickmana 30 jest wyjątkowy, można przekonać się już w drodze do niego. Od przejścia dla pieszych wiedzie tu nawierzchnia naprowadzająca, a wejście mocno kolorystycznie zaakcentowano, wyraźnie zaznaczając numer (duże, jasne litery na pomarańczowym tle). To rozwiązania zastosowane z myślą o osobach niewidzących i słabo widzących, ale też starszych: z zaburzeniami dementywnymi, mających problemy z percepcją. Podobnie jest wewnątrz, gdzie ściany i podłogi mają kontrastowe kolory. Numery mieszkań – duże, kontrastowe i wypukłe – umieszczone są na wysokości dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
W budynku jest 30 mieszkań jedno-, dwu- i trzypokojowych o powierzchni od 28 m kw do 55 m kw oraz jedno mieszkanie pięciopokojowe o powierzchni 111 m kw. W tym ostatnim mieścić się będzie placówka opiekuńczo-wychowawcza.
Wszystkie mieszkania zaprojektowano tak, by w razie potrzeby można w nich bez trudu zamontować np. poręcze czy uchwyty, czyli wprowadzić udogodnienia, o jakich myślimy mówiąc o dostępności. Szerokość przejść, korytarzy czy drzwi umożliwia swobodne manewrowanie wózkiem. W łazienkach miski ustępowe zawieszono tak, by dostęp do nich był z możliwy z obu stron.
Nie będzie problemu z dostaniem się na balkon – zastosowano bardzo niskie progi. Wszystkie okna mają klamki na wysokości odpowiedniej dla osoby na wózku. Co więcej, w razie potrzeby okno można zamknąć na klucz. Mieszkania na parterze mają małe ogródki.
W budynku jest winda o wymiarach odpowiednich do przewiezienia wózka, a klatka schodowa ma parametry takie, jakie przewidziano dla obiektów opieki zdrowotnej. Stopnie są niskie i szerokie. To ważne udogodnienie dla osób, które szybciej się męczą lub mają schorzenia krążenia. Poręcze umieszczono na dwóch wysokościach i po obu stronach schodów.
Budynek komunalny bez barier to także dużo przestrzeni wspólnej. Na parterze mieszczą się dwie świetlice – dzielą je drzwi co sprawia, że pomieszczenie można wykorzystywać na różne sposoby. Przy budynku jest natomiast duży teren, o którego zagospodarowaniu zdecydują wszyscy mieszkańcy. W decydowaniu o terenie rekreacyjnym będą też brali udział mieszkańcy budynku przy Dickmana 38.  Na tarasie świetlicy już stoją donice, w których mieszkańcy będą wspólnie uprawiać rośliny. Zaprojektowano je tak, by prace ogrodowe nie wymagały schylania się czy klęczenia.
I wreszcie parking przed budynkiem, który powstał zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania. Jest na nim osiem miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Jest też zieleń – posadzono drzewa, a tam, gdzie zastosowano nawierzchnię ażurową, posiana została trawa.
Budowa bloku komunalnego bez barier przy ul. Dickmana 30 to koszt 7,8 mln zł.
Na realizację inwestycji Gdynia pozyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę rewitalizacyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki przyznano na lata 2019 – 2034, a oprocentowanie jest najniższe z możliwych: 0,25 proc. w skali rocznej.


 

Źródło: kom. pras. / Aleksandra Dylejko