Autonomiczny asystent osób starszych i niewidomych. Kolejny super projekt uczniów z ZSTiO w Jarosławiu

O kreatywności uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu słyszeliśmy już wielokrotnie. Ich dziełem są super projekty wybiegające w przyszłość. Obecnie trwają pracę nad kolejnymi rozwiązaniami technicznymi, a jednym z nich jest automatyczny asystent osób starszych i niewidomych. Pracuje nad nim trzyosobowy zespół uczniów w składzie: Mateusz Skupień – uczeń klasy II kształcący się w zawodzie technik informatyk, Łukasz Pytlowany – uczeń  klasy II kształcący się w zawodzie technik elektronik i Mateusz Żuk – uczeń  klasy II kształcący się w zawodzie technik elektronik.
Pomysł pojawił się w odpowiedzi młodych ludzi na trudną sytuację codzienną osób niepełnosprawnych.

– Wychodząc naprzeciw problemom osób mającym trudności z samodzielnym poruszaniem się postanowiliśmy przyczynić się do poprawy ich sytuacji. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest budowa robota – samodzielnego asystenta

– mówi Mateusz Skupień.
Projekt jest bardzo nowoczesny, daje możliwość poruszania się w różnych miejscach.

– Nasz jeżdżący robot przy pomocy lasera skanuje pomieszczenie, wykrywa przeszkody i bezpiecznie prowadzi osobę starszą czy niepełnosprawną, niewidomą, bez pomocy osób trzecich. Dzięki temu ma ona szansę bezpiecznie i bezkolizyjnie poruszać się w otaczającym ją środowisku

– mówi Łukasz Pytlowany.
Prace nad projektem trwają. Zespół młodych konstruktorów z ZSTiO w Jarosławiu ciągle go rozwija i udoskonala, aby służył jak najlepiej. Autonomiczny asystent wyposażony jest w skaner laserowy LIDAR oraz czujniki. – Dzięki temu robot potrafi przeprowadzić bezpiecznie osobę unikając zderzenia z tymi przeszkodami.
Ponadto dzięki czujnikom robot wykrywa, czy prowadzona osoba trzyma w ręce uchwyt, w przeciwnym razie wysyłany jest ostrzegawczy sygnał dźwiękowy – mówi Mateusz Skupień. Projekt to wiele godzin pracy połączonej z wiedzą i pasją uczniów. O tym, jak skomplikowane jest to urządzenie i ile zawiera w sobie nowych technologicznych rozwiązań. – Elementem konstrukcyjnym asystenta jest obudowa wykonana z pleksiglasu. Aby robot mógł się poruszać został wyposażony w dwa silniki zamontowane na dwóch kołach napędowych z wewnętrzną przekładnią oraz wbudowanymi czujnikami – enkoderami inkrementalnymi, które służą do bieżącego śledzenia pozycji robota – opowiada uczeń Mateusz Żuk Jako układ logiczny sterujący mostkami wykorzystano moduł Iduino Nano wyposażony w mikrokontroler Atmega328 kompatybilny z Arduino Nano. W projekcie wykorzystany jest również autorski kod do odczytywania danych z enkoderów. Arduino ściśle współpracuje z mini komputerem Raspberry Pi 4. Komputer ten jest nadrzędnym układem, który przyjmuje, analizuje oraz na bieżąco wysyła dane. Warstwa sterowania wysokiego poziomu zrealizowana została w środowisku ROS (Robot Operating System) w wersji ROS Noetic. Jego zaletą jest zapewnienie mechanizmów komunikacji dla tworzonego oprogramowania, co umożliwia uruchamianie komponentów na wielu maszynach jednocześnie. Robot jest wyposażony w dwa rodzaje czujników. Urządzeniem odpowiadającym za skan pomieszczeń jest skaner LIDAR, który wysyła swoje odczyty od programu ROS i dzięki tym danym potrafi na bieżąco tworzyć trasę przejazdu. Wierzymy, że po ukończeniu prac, projekt – autonomiczny asystent osób starszych i niewidomych posłuży wielu osobom. Autorzy projektu finalnie będą starać się o jego opatentowanie.
Uczniowie są dumą ZSTiO. – Szkoły, która jest szkołą techniczną stawiającą na rozwój umiejętności praktycznych uczniów i kładącą nacisk na rozwój najnowszych technologii. Angażuje uczniów z różnych kierunków kształcenia do tworzenia innowacyjnych, nowatorskich projektów, które następnie z sukcesami biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach ogólnopolskich.

– Zawsze wspieramy taką aktywność uczniów, tym bardziej, że rokrocznie wielu z nich uzyskuje tytuł laureatów i finalistów olimpiad zdobywając indeksy na renomowane uczelnie wyższe

– mówi Adam Tomaszewski, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
Projekt budzi coraz większe zainteresowanie środowiska lokalnego. Postępy prac nad projektem można obserwować w mediach społecznościowych, czyli facebooku „Mechanika” oraz portalu JAROSŁAW moje miasto. Opiekę nad uczniami i wykonywanym przez nich projektem sprawują nauczyciele przedmiotów zawodowych: Krzysztof Żołyniak oraz Mariusz Skupień. Społeczność szkolna ZSTiO w Jarosławiu gratuluje i życzy dalszych sukcesów!!!


 

Materiał został opublikowany dzięki uprzejmości wydawcy portalu Powiatu Jarosławskiego
Tekst: ZSTiO w Jarosławiu