Już ponad pół miliona strażaków zaangażowanych w transport pacjentów do punktów szczepień

– Do akcji zgłosiło się ponad 12 tys. OSP i ponad pół miliona strażaków. W najbliższym czasie można spodziewać się w gminach druhów OSP, którzy będą informować obywateli o Narodowym Programie Szczepień – ogłosił wiceminister Maciej Wąsik. We wtorkowej (2 lutego br.) konferencji prasowej na temat zaangażowania Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w realizację Narodowego Programu Szczepień wziął również udział Michał Dworczyk – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Andrzej Matczak – druh OSP.

– Niezwykle ważnym aspektem realizacji Narodowego Programu Szczepień jest współpraca z samorządami, Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie działań w terenie oraz dowozu osób z ograniczoną samodzielnością do punktów szczepień – powiedział podczas konferencji Michał Dworczyk, szef KPRM. Jak dodał, współpraca OSP, PSP i samorządów rozwija się bardzo dobrze. – Bez zaangażowania tysięcy osób dobrej woli, strażaków, druhów i druhen oraz bez wsparcia MSWiA realizacja Narodowego Programu Szczepień byłaby niemożliwa – podkreślił minister Michał Dworczyk.
Jak poinformował wiceminister Maciej Wąsik, wsparcie Narodowego Programu Szczepień przez strażaków polega na akcji informacyjnej oraz akcji dowożenia osób z ograniczoną mobilnością do punktów szczepień. – W grudniu w MSWiA zapadła decyzja o zaangażowaniu służb, w szczególności PSP w Narodowy Program Szczepień. Do połowy stycznia we wszystkich powiatowych komendach PSP odbyły się spotkania z wójtami, samorządowcami i przedstawicielami OSP – podkreślił wiceszef MSWiA. Jak dodał, w najbliższym czasie we wszystkich wsiach, niedużych miejscowościach i gminach można spodziewać się druhów OSP, którzy będą przychodzili z informacją na czym polega Narodowy Program Szczepień i w jaki sposób mogą udzielić pomocy w dotarciu do punktu szczepień.
Dotychczasowe zaangażowanie strażaków w Narodowy Program Szczepień podsumował również komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. – Z około 16 tys. jednostek OSP do akcji dowożenia na szczepienie zgłosiło się blisko 13 tys. jednostek, a blisko 14 tys. jednostek OSP będzie kolportować materiały informacyjne dot. Narodowego Programu Szczepień – poinformował nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Jak dodał, do wczoraj strażacy dowieźli na miejsce szczepień 872 osoby – głównie osoby starsze, które miałyby kłopot, żeby dotrzeć na szczepienie.


 

Źródło: MSWiA