Szefernaker: rząd dofinansuje transport niepełnosprawnych do punktu szczepień

Rząd dofinansuje samorządom transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciw COVID-19 w wysokości 80 proc. – poinformował w czwartek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.
Podczas czwartkowej konferencji prasowej Szefernaker zrelacjonował ustalenia z rozmów z przedstawicielami samorządów w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat programu szczepień.
Ustalono, że rząd będzie finansował dowóz osób niepełnosprawnych do szczepień w wysokości 80 procent średnich kosztów dowozu – poinformował wiceszef MSWiA. Wyliczone przez rząd stawki za przewóz jednej osoby niepełnosprawnej wynoszą: w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 75 zł, w gminach poniżej 100 tys. mieszkańców 65 zł. Stawka za przewóz osoby sprawnej ruchowo to 30 zł.
„Transport powinien być przeznaczony dla osób mających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym” – zaznaczył wiceszef MSWiA. W miastach poniżej 100 tys. mieszkańców i terenach wiejskich transport będzie dotyczył też osób mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze).
Szefernaker przyznał, że część samorządowców uznała, że stawki ryczałtu rządowego wsparcia powinny być wyższe niż 80 proc., ponieważ koszty w niektórych miejscach będą wyższe niż oszacowane przez rząd. „Co do zasady stawki zostały przez większość zaakceptowane” – dodał wiceminister.
Ponadto, w myśl ustaleń, samorządy włączą się w akcję informacyjną. Samorządowcy będą docierali zwłaszcza do grupy, która powinna być w pierwszej fazie zaszczepiona.
„Pełnomocnik rządu ds. szczepień zapewni gminom dostęp do materiałów informacyjnych” – powiedział wiceszef MSWiA. Dodał, że na poziomie urzędów wojewódzkich każdy z wojewodów ustanowił pełnomocnika ds. szczepień. „Ci pełnomocnicy w najbliższych tygodniach odbędą spotkania w każdym powiecie z wójtami, burmistrzami przewodniczącymi rad gmin” – informował. Będą informować jak będzie wyglądać akcja szczepień.
Szefernaker podziękował stronie samorządowej za ponadpartyjny klimat rozmów.


 

Źródło: PAP / Piotr Śmiłowicz