Katowice: 10 grudnia ruszy pierwszy w mieście sklep socjalny

Już 10 grudnia 2020 roku o godzinie 12.00 w Katowicach przy ulicy Tysiąclecia 82 rozpocznie swoją działalność Sklep Socjalny, w którym najbardziej potrzebujący mieszkańcy Miasta będą mogli zrobić podstawowe zakupy w atrakcyjnych cenach.
Powstanie Sklepu Socjalnego jest wyjściem naprzeciw osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych i życiowych, powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich, jak np. nagła utrata pracy. Prowadzony przez Fundację Wolne Miejsce Sklep Socjalny będzie zakładał sprzedaż artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i chemii domowej w cenach znacznie niższych niż ich wartość rynkowa. Z zakupów w Sklepie Socjalnym będą mogły korzystać osoby spełniające określone kryteria, na podstawie specjalnych skierowań uprawniających do dokonywania zakupów w sklepie, które będą wydawane przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Z zakupów w Sklepie Socjalnym będą mogły skorzystać zarówno osoby korzystające już z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również osoby i rodziny nie korzystające jak dotąd z pomocy MOPS, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj.:

  1. • 1 402 zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  2. • 1 056 zł  w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie.

Osobę uprawnioną do korzystania z zakupów w Sklepie Socjalnym obowiązywać będzie limit wizyt w sklepie w trakcie tygodnia, a także limit kwoty, którą będzie można jednorazowo wydać w sklepie podczas zakupów (limity wizyt w sklepie oraz kwota zakupów na osobę ustalana będzie przez Fundację Wolne Miejsce, która zajmuje się prowadzeniem Sklepu Socjalnego).


 

Źródło: UM Katowice