Sosnowiec: 7 mln złotych na wsparcie niepełnosprawnych

Blisko 7 milionów złotych przeznaczy miasto na programy wsparcia dla mieszkańców Sosnowca z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Wsparcie będzie odbywało się w ramach trzech programów. Pierwszy z nich to projekt „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas”. To dobrze znany mieszkańcom, prowadzony w centrum Sosnowca, program wsparcia, który jest realizowany od litego 2018 roku. Dzięki 1,4 mln zł dofinansowania sosnowiczanie nadal będą uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach m.in. w nauce języka angielskiego czy nauce szycia i uczestniczyć w zajęciach psychologicznych oraz terapeutycznych.
Uczestnicy otrzymają następujące formy pomocy:

  1. • warsztaty i szkolenia (język angielski, nauka szycia, radzenie sobie z emocjami),
  2. • spotkania i inicjatywy mieszkańców (pikniki, tworzenie muralu, założenie ogródków sąsiedzkich, wolontariat),
  3. • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,
  4. • zajęcia sportowe (fitness, gimnastyka),
  5. • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
  6. • szkolenia zawodowe i staże zawodowe z zagwarantowanym stypendium.

Miasto będzie również kontynuowało skierowany do mieszkańców Kazimierza Górniczego oraz Juliusza projekt Miejskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego. Trzecia edycja (koszt realizacji 1 mln zł) ruszy w grudniu przyszłego roku i potrwa rok. Wsparcie kierowane będzie do osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnościami, z uzależnieniami, bezdomnych oraz ich otoczenia.


Źródło: UM w Sosnowcu