51 Zjazd Okulistów Polskich

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Komitetu Organizacyjnego i Naukowego zapraszamy do udziału w kolejnej 51. edycji Zjazdu Okulistów Polskich, który odbędzie się w dniach 06-07.11.2020 r. w formie zdalnej.
Prowadzony przez naszą fundację portal internetowy objął wydarzenie oficjalnym patronatem medialnym.
W obliczu panującej epidemii COVID-19 oraz w związku z wynikającymi z niej ograniczeniami dotyczącymi organizacji imprez i zgromadzeń Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Okulistycznego podjął uchwałę o organizacji 51. Zjazdu Okulistów Polskich w formie on-line.
Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji, mogą to zrobić rejestrując się na stronie internetowej:
http://zop2020.net4doctor.online/, na której dostępna będzie transmisja z Wydarzenia i wszelkie materiały do końca 2020 roku.
Podczas tegorocznego wydarzenia odbędą się:

  1. • sesja Europejskiego Towarzystwa Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS)
  2. • sesja PIKO – sesja badań podstawowych i klinicznych (odpowiednik europejskiego EVER)
  3. • sesje plenarne z udziałem wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych
  4. • sesja plakatowa
  5. • sesja młodego okulisty
  6. • kursy edukacyjne

Wiodącymi tematami konferencji będą:

  1. • Okulistyka Dziecięca i Strabologiczna
  2. • Neurookulistyka i Elektrofizjologia Kliniczna
  3. • Chirurgia Zaćmy i Chirurgia Refrakcyjna