PKP PLK: 100 mln na zwiększenie dostępności peronów

Sześć przebudowanych peronów oraz pochylnie, windy i jasne oświetlenie zapewnią dogodniejszy dostęp do kolei na trasie m.in. Poznań – Kluczbork. Na stacji Domanin już budowany jest peron. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. obejmuje zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się na 22 peronach w 15 miejscowościach. Projekt za 100 mln zł jest współfinansowany w ramach POIiŚ.
W Domaninie nowy peron budowany jest przy dworcu. Będą dogodne warunki korzystania z kolei dla wszystkich podróżnych. Osoby mające trudności z poruszaniem się zyskają pochylnię. Dla pasażerów niewidzących i niedowidzących będą ścieżki naprowadzające. Przewidziano też oznakowanie w alfabecie Braille’a. Na peronie zostaną zamontowane wiaty i ławki oraz jasne oświetlenie. Dobrą orientację w podróży zapewni nowe oznakowanie oraz gabloty z rozkładem jazdy. Podczas prac podróżni korzystają z drugiego peronu.

Dla podróżnych 6 dostępniejszych peronów na linii Poznań – Kluczbork.

W Wielkopolsce poza Domaninem przebudowane zostaną perony na stacji w Łęce Opatowskiej, przystankach Słupi, Solcu Wielkopolskim i Pierzchnie. Stacja Kępno zostanie wyposażona w windy. Dla wygody rowerzystów obok peronów przewidziano stojaki rowerowe. Na dojściach zamontowane zostanie nowe oświetlenie.

Zyskują nie tylko mieszkańcy Wielkopolski

6 peronów w Wielkopolsce będzie lepiej przygotowanych dla podróżnych w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007 – 2013”.
Projekt umożliwi przebudowę łącznie 22 peronów w 15 miejscowościach. Inwestycja warta blisko 100 mln zł jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac przewidziano do końca 2022 r.
Poza Wielkopolską przebudowa obejmie w województwie kujawsko-pomorskim 15 peronów między Inowrocławiem a Jabłonowem Pomorskim. Wszyscy podróżni wygodnie skorzystają z kolei na stacjach i przystankach Gniewkowo, Papowo Toruńskie, Suchatówka, Turzno, Kamionki Jezioro, Rychnowo Wielkie, Zieleń, Książki. W województwie łódzkim przebudowany będzie peron na przystanku Wolbórka.
W Wielkopolsce standard obsługi podróżnych i dostępność kolei zwiększa m.in. przebudowa peronów realizowana ze środków kilku projektów m.in. na trasie z Poznania do Szczecina (CEF Łącząc Europę), Piły (RPO województwa wielkopolskiego) , Wrocławia (CEF Łącząc Europę).


 

Źródło: inf. pras.