Wrocław: Biznes bez barier we Wrocławskim Parku Technologicznym

W ramach wspólnego, interdyscyplinarnego projektu Wrocławskiego Parku Technologicznego i Biura Wrocław Bez Barier, realizowanego przy współpracy z ponad 30 organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, firmami i uczelniami wyższymi, w WPT powstanie wyjątkowa przestrzeń dedykowana rozwojowi aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Wrocław stawia na to, by miasto było dla każdego dostępne bez barier. Chodzi tu nie tylko o architekturę czy komunikację publiczną, ale też projekty i przedsięwzięcia pozwalające na rozwój osobisty i zawodowy. Inicjatywą, która pozwoli na realizację tej idei w kontekście przedsiębiorczości, jest stworzenie we Wrocławskim Parku Technologicznym przestrzeni, która będzie niwelować bariery dla rozwoju aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami – Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości. 8 września 2020 r. po podpisaniu listów intencyjnych, rozpoczyna się kolejny, wdrożeniowy etap prac nad jego utworzeniem.
Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości będzie wspierał zarówno osoby z niepełnosprawnościami w podejmowaniu aktywności zawodowej i zakładaniu własnych firm, jak i działających już na rynku przedsiębiorców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
W ramach Inkubatora organizowane będą różnego typu warsztaty i szkolenia. Inkubator będzie też dawał możliwość nawiązywania nowych kontaktów oraz korzystania z pomocy doradców zawodowych, trenerów pracy czy psychologów. Projekt będzie łączył potencjał, doświadczenie i know-how ponad 30 organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i firm.
Przestrzeń dla biznesu bez barier powstanie na terenie kampusu WPT, w budynku przy ul. Fabrycznej. Otwarcie Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości zaplanowane jest na I kwartał 2021 roku.


 

Źródło: WPT