Szybszy wyjazd do sanatorium? To możliwe!

Pacjent, którego skierowanie zostało pozytywnie zakwalifikowane na leczenie uzdrowiskowe może przyspieszyć realizację leczenia uzdrowiskowego korzystając z tzw. zwrotów. Są to skierowania, z których z różnych przyczyn nie mogli skorzystać inni pacjenci.
Świadczeniobiorca ubiegający się o wyjazd z tzw. zwrotów powinien być przygotowany na wyjazd do sanatorium w terminie krótszym niż 14 dni, liczonym od momentu potwierdzenia skierowania do dnia rozpoczęcia leczenia.
Skorzystanie z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dorosłych możliwe jest po upływie 18 miesięcy od daty ostatniego zrealizowanego pobytu na leczeniu uzdrowiskowym.
Informację o możliwości skorzystania ze zwrotów można uzyskać telefonicznie pod nr infolinii 800-190-590 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


 

Źródło: NFZ