Kielce: Muzeum Wsi Kieleckiej z ofertą dla osób z dysfunkcjami wzroku

W ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstanie m.in. 60 sztuk tyfloprzewodników,  a trzy warsztaty muzealne zostaną dostosowane dla osób niewidomych i słabowidzących (będą to: „Od ziarenka do bochenka”; „Domeczki z deseczki” i „Częste mycie skraca życie”).
Zostanie także opracowana dedykowana ścieżka zwiedzania w Parku Etnograficznym w Tokarni. W ramach projektu pracownicy Muzeum Wsi Kieleckiej nauczą się prowadzić zajęcia z osobami niewidomymi. Partnerami projektu „Dostosowanie oferty Muzeum Wsi Kieleckiej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących” są Fundacja Szansa dla Niewidomych oraz Polski Związek Niewidomych. W projekt zostało zaangażowanych 60 osób z dysfunkcją wzroku w różnych grupach wiekowych. Pierwsze zajęcia z udziałem najmłodszych odbędą się już 6 lipca. W dniu 13 lipca w skansenie odbędą się konsultacje scenariuszy warsztatów z udziałem osób dorosłych.
Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego niniejszego projektu wyniosło 14 000 zł, całkowita jego wartość to 19 000 zł.
Zakończenie projektu planowane jest na koniec października 2020 roku.


 

Źródło: MWK