Kraków: Karta Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym w czasie koronawirusa

Krakowskie Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, których ważność zakończyła się po 14 marca br., będą ważne do 60 dni po odwołaniu epidemii COVID-19, ale nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia. Tego typu Karty pozostaną ważne we wskazanym okresie bez składania wniosku o ich przedłużenie.
Krakowskie Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydane osobom studiującym na podstawie ważnej (podbitej) legitymacji studenckiej zostają przedłużone do dnia 31 maja bieżącego roku. Również w tym przypadku nie jest potrzebne składanie wniosku o przedłużenie karty.
Osoby studiujące, posiadające ważną (podbitą) legitymację na okres dłuższy niż do 31 maja br., powinny złożyć wniosek o przedłużenie ważności Karty N.

Przedłużanie Karty N na podstawie nowego orzeczenia

Jeżeli Karta N straciła ważność po 14 marca br. i zostało wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności uprawniające do jej przedłużenia, należy złożyć wniosek w tej sprawie.
Wnioski o wydanie lub przedłużenie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem Karty N należy składać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (ul. Dekerta 24).
(z powodu ograniczenia bezpośredniej obsługi klientów Karty N są wydawane i przedłużane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny termin – numer telefonu 12 616 52 93).


 

Źródło: Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa