Już niedługo więcej spraw zdrowotnych załatwimy przez internet

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w projekcie budowy elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Przedsięwzięcie, finansowane z programu Polska Cyfrowa, otrzyma na realizację dodatkowe 120 milionów złotych, w tym wkład unijny to 101,5 milionów złotych. Będzie można realizować więcej usług on-line. Poprawi się jakość obsługi pacjentów.

„Projekt zostanie poszerzony o nowe usługi i funkcjonalności, które umożliwią załatwienie spraw online, bez konieczności kontaktu osobistego pacjentów z personelem medycznym. Są to bardzo ważne zmiany, szczególnie ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.”

Uruchomienie kolejnych usług publicznych w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”  stanowi kontynuację długofalowej wizji rozszerzania dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługi takie są bardzo cenne zwłaszcza w obecnej sytuacji, jaka panuje w kraju w związku z wystąpieniem COVID-19.
Wdrożona już usługa e-recepty zostanie poszerzona o możliwość zdalnego zamówienia e-recepty przez pacjentów oraz ich opiekunów prawnych przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Wprowadzenie tej funkcjonalności pozwoli na kontynuację leczenia farmakologicznego przez pacjentów bez potrzeby osobistego stawiania się w placówce medycznej.
W projekcie wprowadzona zostanie także usługa centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia. Poprzez IKP pacjent będzie miał dostęp do informacji o podmiotach leczniczych realizujących świadczenia oraz terminach dostępnych wizyt. Będzie mógł zapisać się na wybraną wizytę, bądź ją odwołać.
Planowana jest także nowa usługa teleporady. Umożliwi ona odbywanie wybranych świadczeń w formie videorozmowy lub, dla mniej zinformatyzowanych pacjentów, rozmowy telefonicznej. Realizując świadczenie w tej formie pacjent w zależności od potrzeb będzie mógł uzyskać e-receptę, e-skierowanie, czy też eZLA, czyli zwolnienie lekarskie.
Zaplanowane działania wpłyną na poprawę jakości usług. Zapewnią też lepsze planowanie zasobów opieki zdrowotnej oraz umożliwią podmiotom wykonującym działalność leczniczą realizowanie więcej spraw on-line.
Realizacja projektu zostanie przedłużona do końca 2021 roku.


 

Źródło: MFiPR