Polkowice: Od 1 listopada nowy pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Filip Rodzik, znany społecznik oraz paraolimpijczyk, pełni od 1 listopada funkcję pełnomocnika burmistrza Polkowic ds. osób z niepełnosprawnością. W poniedziałek (04.11) spotkał się z mediami i nakreślił profil swojej działalności na rzecz tego środowiska.
Spotkanie odbyło się przed polkowickim Kinem, w miejscu, gdzie dobiegają końca prace budowlane dostosowujące to miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas krótkiego briefingu prasowego, w którym uczestniczyli także m. in. burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki oraz Małgorzata Karlak-Kąca z Fundacji Eudajmonia, omówiono zakres działalności pełnomocnika oraz wskazano na te obszary w architekturze miasta, które należy w pierwszej kolejności dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
– Polkowickie Kino jest symbolem takich koniecznych zmian. Przez wiele lat nie było tu udogodnień pozwalających osobom na wózku inwalidzkim dostać się do środka. Trwający od kilku tygodni remont toalet oraz budowa podjazdu dla wózków w zasadzie zlikwidują ten problem. Ale miejsc, w których konieczne są podobne prace adaptacyjne jest w naszym miejsce o wiele więcej. Cieszę się, że we współpracy z Gminą będziemy mogli opracować szczegółowy plan naprawczy w tym zakresie. Jestem przekonany, że teraz głos osób z niepełnosprawnościami będzie wreszcie słyszalny. Ja dołożę wszelkich starań, aby na bieżąco się tym zajmować i informować władze samorządowe – mówił podczas spotkania Filip Rodzik, pełnomocnik burmistrza Polkowic ds. osób z niepełnosprawnością.
Ze współpracy i bliskiego kontaktu ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Polkowice bardzo zadowolony był także burmistrz Polkowic. Łukasz Puźniecki podkreślił, że zaniedbania w tym zakresie sięgały bardzo długiego czasu, podczas którego głos tego środowiska był słabo słyszalny.
– Chcę wyraźnie podkreślić, że teraz osoby z niepełnosprawnościami nie są same. Że zawsze będą mogły liczyć na pomoc samorządu. Wspólne działanie, którego nadrzędnym celem będzie poprawa jakości życia tych osób, to jeden z naszych priorytetów. Cieszę się, że będę mógł w tym zakresie współpracować z panem Filipem Rodzikiem, osobą znaną ze swojego zaangażowania w sprawy społeczne, zwłaszcza te, dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Wspólnie będziemy pokonywać bariery które je otaczają, od architektonicznych począwszy, a na większym udziale tego środowiska w życiu publicznym skończywszy – powiedział burmistrz Polkowic.
Pierwsze spotkanie które podejmowało temat planów powołania pełnomocnika burmistrza Polkowic ds. osób z niepełnosprawnością odbyło się 23 maja przed polkowickim Kinem. W spotkaniu wzięli udział m. in. przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych z terenu gminy Polkowice, samorządowcy oraz parlamentarzyści zajmujący się na co dzień działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Na początku czerwca br. Urząd Gminy Polkowice ogłosił konkurs na stanowisko urzędnicze pełnomocnika burmistrza Polkowice ds. osób niepełnosprawnych. 25 czerwca ogłoszono wyniki konkursu. Pełnomocnikiem został Filip Rodzik, osoba na co dzień poruszająca się na wózku inwalidzkim, znany w Polkowicach działacz społeczny (Fundacja Eudajmonia) oraz utalentowany sportowiec (Skorpion Polkowice) – uczestnik igrzysk paraolimpijskich oraz mistrzostwa świata w kat. strzelectwo pneumatyczne. Swoją pracę na tym stanowisku Filip Rodzik rozpoczął 1 listopada 2019 r. Biuro pełnomocnika znajduje się przy ul. Górnej 2, pok. nr 9, parter (dawny budynek starostwa).
Do zadań pełnomocnika należy m. in. analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, dotycząca możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej, leczenia i rehabilitacji oraz transportu publicznego. Pełnomocnik przedstawia burmistrzowi propozycje rozwiązania istniejących problemów, z jakimi borykają się niepełnosprawni, oraz opiniuje projekt uchwał ich dotyczące.
Szacuje się, że obecnie ok. 17-19 proc. mieszkańców gminy Polkowice to osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Środowisko to od lat postuluje o zlikwidowanie wszelkich barier architektonicznych, przede wszystkim w budynkach instytucji użyteczności publicznej. Remont polkowickiego Kina, dostosowujący je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, to dopiero początek długiej drogi.


 

Źródło: samorzad.pap.pl