Dąbrowa Tarnowska: Konferencja „Niepełnosprawność – pokonajmy nasze bariery”

Termin i miejsce wydarzenia:
10.10.2019 (czwartek), godz. 09:00
Dąbrowski Dom Kultury
ul. Kościuszki 11
33-200 Dąbrowa Tarnowska


 

Pan Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski oraz Pani Agnieszka Anioł-Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie zapraszają na konferencję pt. „Niepełnosprawność – pokonajmy nasze bariery”, która odbędzie się 10 października 2019 roku o godz. 09-00 w Dąbrowskim Domu Kultury, ul. Kościuszki 11 Dąbrowa Tarnowska (Sala Kinowa).
Konferencja stanowić będzie zwieńczenie obchodów Małopolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Dąbrowskim. W programie wystąpienie:

  1. Pani Agnieszki Anioł – Głuszek Dyrektora PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej „Integracja poprzez działanie – warsztaty włączające dla młodzieży”;
  2. Pana Bogdana Sosina – Prezesa Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie – „Oczami osoby niepełnosprawnej – refleksje osób z niepełnosprawnością – bariery, marzenia i plany”;
  3. Pani Ines Szczepańskiej – lekarza psychiatry, Kierownika Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie – „Czy osoba niepełnosprawna czuje i potrzebuje tak jak Ty czy może inaczej? Zaburzenia psychicznie i zachowania u osób niepełnosprawnych wymagające uwagi”;
  4. Pana Norberta Kopcia – lekarza specjalisty urologa, Prezesa Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego – „Niepełnosprawni chorują tak jak my”.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Uczestnictwo w Konferencji organizowanej w ramach Małopolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami w  Powiecie Dąbrowskim jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne zamieszczenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska wizerunku uczestnika utrwalonego podczas Konferencji w dniu 10.10.2019r., w środkach masowego przekazu w celu promowania inicjatywy.