Podlaskie doczekało się Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

To pierwszy w historii Samorządu Województwa Podlaskiego pełnomocnik, zajmujący się sprawami osób z niepełnosprawnościami. Została nim dr Anna Drabarz z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, która będzie koordynować działania na rzecz zapewnienia realizacji praw takich osób w regionie zgodnie z konwencją ONZ w tej sprawie. Pełnomocnika przedstawił w czwartek (03.10) podczas konferencji prasowej Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.
Marszałek Kosicki podkreślał, że jako doświadczony prawnik dr Anna Drabarz będzie dużym wsparciem m.in. w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących działań na rzecz niepełnosprawnych, a jako osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim trafnie wskaże także ich potrzeby i problemy.
Marszałek chce, aby jednym z pierwszych miejsc poddanych testowi dostępności był urząd marszałkowski.
– Chcemy się dowiedzieć jakie zmiany należy wprowadzić w naszym urzędzie, aby był bardziej przyjazny wobec osób z niepełnosprawnościami i nie chodzi tylko o osoby na wózku – dodał Artur Kosicki.
Natomiast Anna Drabarz podkreślała, że  Podlaskie jest jednym z niewielu województw w Polsce, w którym powołano takiego pełnomocnika.
– To dla mnie bardzo ważny sygnał ze strony samorządu, że tematyka niepełnosprawności jest zauważana – mówiła Anna Drabarz – W naszym województwie jest 150 tys. osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ich potrzeby są różne i  będziemy aktywnie działać, aby ta dostępność wszelkich możliwych miejsc, imprez, komunikacji była jak największa
Pełnomocnik Zarządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami będzie zajmowała się m.in. analizą problemów i potrzeb tego środowiska, opiniowaniem projektów aktów prawnych, związanych z prawami osób z niepełnosprawnościami. Będzie też odpowiedzialna za inicjowanie, opiniowanie i współpracę przy opracowywaniu programów dotyczących niepełnosprawnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz takich osób. Ponadto, pełnomocnik zajmie się też sprawami związanymi z jeszcze lepszym dostosowaniem urzędu marszałkowskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


 

Źródło: Podlaski Urząd Marszałkowski / is/ak/red.is