Świadczenie 500 plus nie tylko dla niepełnosprawnych

Jak się okazuje, osoba która ukończyła 75 rok życia, może się ubiegać o świadczenie uzupełniające dla niepełnosprawnych, nawet jeśli nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jest jednak jedno ale…

Na prośbę czytelników, którzy zwracają się do nas pisemnie i telefonicznie z różnymi pytaniami związanymi z nowym świadczeniem, wyjaśniamy i dementujemy wprowadzające w błąd spekulacje prasowe dotyczące seniorów.

Czy osoba w wieku 75 plus może wnioskować o świadczenie uzupełniające?

Tak, nawet wtedy, gdy nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Koniecznym jednak warunkiem w takiej sytuacji, uprawniającym do wnioskowania o świadczenie, jest pobieranie przez taką osobę zasiłku pielęgnacyjnego.

Jakie dokumenty powinna złożyć osoba w wieku 75 plus?

Należy złożyć do odpowiedniej placówki ZUS lub KRUS wypełniony wniosek, wypełniony przez lekarza formularz OL-9 oraz kserokopię dokumentacji medycznej poświadczoną za zgodnością z oryginałem.

W jakiej wysokości świadczenie uzyska senior?

W prasie pojawiły się informacje, iż senior może otrzymać świadczenie w wysokości do 1500 zł., co jest kompletną nieprawdą. Maksymalna wysokość świadczenia uzupełniającego, to 500 zł.