Nadarzyn: Bez barier

Jak to jest gdy nogi zastępuje wózek, a oczy biała laska? O tym przekonali się 20 września uczestnicy spotkania z Arturem Świerczem zwanym Barierołamaczem. Akcja miała uświadomić młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie i pracownikom tutejszego Urzędu Gminy jak wygląda życie z perspektywy osób z niepełnosprawnością ruchu oraz wzroku.
Jak podkreślał organizator, na bariery architektoniczne napotykają także osoby starsze, rodzice z dziećmi w wózkach, rowerzyści czy rolkarze. Uczestnicy spotkania mieli okazję przekonać się jak ciężko
pokonuje się krawężniki przy przechodzeniu/przejeżdżaniu przez przejście dla pieszych. Jakim utrudnieniem w poruszaniu się są różne nawierzchnie jak kostka czy żwir. Celem Barierołamacza było uwrażliwienie i oswojenie
młodzieży z osobami z niepełnosprawnościami oraz uświadomienie samorządowcom co może stać się przeszkodą dla tych osób, jakie są ich potrzeby i jak można zmniejszyć ilość barier, na które napotykają.
Artur Świercz w ramach współpracy z samorządem zwraca uwagę na bariery w przestrzeni publicznej i wskazuje na konieczność ich likwidacji. Przy okazji realizuje swoją misję, którą jest łamanie stereotypów dotyczących
osób z niepełnosprawnościami. Uświadamia, że wózek czy laska nie mogą być przyczyną wykluczenia z życia społecznego.


 

Źródło: samorzad.pap.pl