Świadectwo pracy z udogodnieniem dla osób z dysfunkcją wzroku

Źródło: www.prawo.pl / Paweł Żebrowski


 

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej chce ułatwić osobom z dysfunkcją wzroku odczytywanie informacji zawartych na świadectwie pracy. Każda strona wzoru świadectwa zostanie wyposażona w stały fotokod (kod QR). – przewiduje to projekt rozporządzenia.
Projekt zakłada, że kod QR na każdej stronie pomocniczego wzoru świadectwa pracy będzie obejmował: rodzaj dokumentu, numer strony i jej orientację oraz ogólną liczbę stron.
Natomiast kod na ostatniej stronie wzoru zawierałby również informację o miejscu złożenia podpisu. – Są to dane stałe, więc mogą zostać uwzględnione w pomocniczym wzorze świadectwa pracy – wskazano w projekcie.
Resort rodziny i pracy zwraca uwagę, że osoby używające odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych (np. smartfonów) będą mogły, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, skanować i odczytywać fotokody. – Dzięki temu rozwiązaniu np. były pracownik z dysfunkcją wzroku zidentyfikuje świadectwo pracy, a w razie konieczności jego dostarczenia nowemu pracodawcy, będzie miał pewność co do kompletności dokumentu. Natomiast osoba z dysfunkcją wzroku, która sporządzi świadectwo, będzie mogła po wydrukowaniu dokumentu samodzielnie go zidentyfikować i podpisać – podkreślono.