PFRON dofinansowuje działania w Grudziądzu

Źródło: inf. pras.


Gmina-Miasto Grudziądz podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Dofinansowane w ramach Programu projekty dotyczą likwidacji barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, likwidacji barier transportowych w placówkach zajmujących się rehabilitacją oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Łącznie przyznano kwotę 338.343,03 zł, w tym na:

  1. • dostosowanie 3 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz adaptację części sal lekcyjnych na dodatkowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku internatu Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych – kwota 100.960,00 zł,
  2. • budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 18 – kwota 43.737,00 zł,
  3. • zakup i montaż platformy schodowej oraz zakup schodołazu na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego – kwota 23.400,00 zł,
  4. • wymianę drzwi oraz ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych na pierwszym piętrze budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 – kwota 40.554,00 zł,
  5. • zakup i montaż platformy schodowej umożliwiającej dostęp osobom
    z niepełnosprawnością ruchową z parteru na pierwsze piętro budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 – kwota 25.029,00 zł,
  6. • zakup samochodu osobowego wyposażonego w windę  do przewozu osób poruszających na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej – kwota 80.000,00 zł,
  7. • udzielenie pracodawcom wsparcia na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – kwota 24.663,03 zł.

Ponadto w ramach programu przyznane zostało dofinansowanie dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety przy ul. Mikołaja z Ryńska 9/15 do zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych wychowanek Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w kwocie 70.000,00 zł.
Realizacja projektów zaplanowana jest na II połowę 2019 r., z wyjątkiem projektu dotyczącego Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych, którego realizacja zakończy się w I półroczu 2020 roku.