Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w projekcie „Kurs na samodzielność 2019”

Na prośbę fundacji Vis Maior, publikujemy poniższą informację:


 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON. Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Czekamy na osoby dorosłe z całej Polski. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej ( „szkoła jesienna”) w terminie 9.09.2019. – 4.10.2019 w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje maksymalnie 250 złotych.

Oferujemy:

• warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu
• warsztaty z czytania Braille’a
• warsztaty z samodzielnego poruszania się z białą laską – indywidualne zajęcia
• warsztaty ze stylizacji – indywidualne zajęcia ze stylistą
• warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego
• grupowe zajęcia psychoedukacyjne
• indywidualne konsultacje psychologiczne/terapeutyczne
• zajęcia kulturalno-rozwojowe
Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i udział w zajęciach. Przyjazd na koszt własny. Nie przewidujemy możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą mogli pomóc wolontariusze.

Kogo zapraszamy do projektu?

• Osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
• Osoby pełnoletnie.
• Osoby, które niedawno straciły wzrok (lub uległ on znacznemu pogorszeniu) i w związku z tym muszą nauczyć się funkcjonowania w nowej sytuacji).
• Osoby, które nie są uczestnikami warsztatów Terapii Zajęciowej.
• Osoby, które nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy.
• Osoby, które nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?

• Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który można pobrać ze strony internetowej fundacji Vis Maior (dostępne również poniżej pod artykułem) razem z formularzem zgłoszeniowym.
• Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć razem z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do biura fundacji ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10 02-366 Warszawa. Zgłoszenia przyjmujemy do 09.06.2019 włącznie. Prosimy również, jeśli to możliwe, o wysłanie formularza drogą elektroniczną (najlepiej w Wordzie) na adres biuro@fundacjavismaior.pl, wpisując w temacie maila słowa: „Zgłoszenie Kurs na samodzielność 2019”.
• W drugim etapie kwalifikacji z kandydatami spełniającymi kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne. Zastrzegamy sobie prawo nie kontaktowania się z osobami niezakwalifikowanymi do projektu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem tel. (22) 370-28-75 lub pod adresem e-mail
biuro@fundacjavismaior.pl, wpisując w temacie słowa „Kurs na samodzielność 2019”.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Kurs na samodzielność 2019
Ankieta rekrutacyjna kurs na samodzielność 2019