Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim”

Fundacja Szansa dla Niewidomych oraz Open Education Group serdecznie zapraszają do udziału w projekcie „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest kierowany do osób:
· •zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego (powiaty hajnowski, sokólski, białostocki i miasto Białystok),
· •korzystających z ośrodków pomocy społecznej, osób niepracujących, a także
osób z niepełnosprawnością, również ze względu wzroku oraz niepracujących z powodu opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

Oferujemy między innymi:
· •doradztwo i warsztaty psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością,
· •warsztaty kompetencji IT dla osób niewidomych i niedowidzących,
· •warsztaty gospodarowania budżetem domowym i poszukiwania pracy,
· •konsultacje z prawnikiem,
· •szkolenia zawodowe (spawacz metodą MIG, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, opiekun osoby starszej, pomoc kuchenna),
· •staże zawodowe (4 i 6 miesięczne).

Dodatkowo zapewniamy:
· •stypendium szkoleniowe lub stażowe,
· •zwrot kosztów dojazdu,
· •refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów
•857436512 (osoby z niepełnosprawnością)
•858691169 (pozostałe osoby pełnosprawne, niepracujące i nieaktywne zawodowo)

lub mailowo pod adresem projekt@aktywna-integracja.pl

 

Więcej informacji na stronie projektu