Dogoterapia dla żółtodziobów – wykład

Termin i miejsce wydarzenia:
14.05.2019 (wtorek), godz. 18:00
Instytut Psychologii Stosowanej UJ
ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
Wstęp wolny


 

Zapraszamy serdecznie na wykład o dogoterapii prowadzony przez wykwalifikowanego dogoterapeutę Krzysztofa Borońskiego, podczas którego odbędzie się zbiórka karmy dla schroniska.
„W dżungli życia w życia buszu zawsze Ci pomogą cztery łapy, para uszu, oczy nos i ogon.”
Krzysztof Boroński:
Urodzony 11 maja w Mysłowicach. Wykwalifikowany dogoterapeuta. Obecnie kończy studia magisterskie na kierunku psychologii o specjalności kliniczno-sądowej na Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego.
Członek polskiego towarzystwa kynoterapeutycznego.
W latach 2007-2008 koordynator do spraw rehabilitacji w Stowarzyszeniu Orlego Lotu.
W latach 2015-2016 tyflospecjalista w fundacji „Szansa dla Niewidomych”.
W latach 2016-2017 pracował w Polskim Związku Niewidomych – Okręg Małopolski.
W 2017 r. pracował w internacie dla dzieci niewidomych i niedowidzących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie.
W latach 2018-2019 prowadził dogoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu w Centrum Medycznym „Unimed”.
Prowadził różnego rodzaju zajęcia aktywizujące dla osób niewidomych, które miały na celu zwiększenie ich samodzielności zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym, między innymi warsztaty kulinarne, zajęcia komputerowe, samoobrony.
W wolnym czasie oddaje się swoim pasjom do których można zaliczyć między innymi literaturę, kynologię, podróże, fotografię i eksperymenty kuchenne.