Warsztaty żeglarskie osób niepełnosprawnych 2019r

Termin i miejsce wydarzenia:
(Obowiązuje kilka terminów – szczegóły poniżej)
Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
ul. Moniuszki 24
11–500 Giżycko
Tel. (87) 428-58-98


Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników
(zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).
Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa,
we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.

Terminy warsztatów:

1. 1 lipca – 14 lipca 2019 r.
2. 16 lipca – 29 lipca 2019 r.
3. 31 lipca – 13 sierpnia 2019 r.
4. 15 sierpnia – 28 sierpnia 2019 r.
5. 30 sierpnia – 12 września 2019 r.
Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na patent żeglarza jachtowego.
Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach należy:
• mieć ukończone 18 lat
• posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
• przesłać pocztą określone w Regulaminie dokumenty
Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna.
Po potwierdzeniu przez organizatorów wpisania na listę uczestników należy natychmiast wpłacić na konto
Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa nr 67 1240 5787 1111 0000 5759 0503 kaucję w wysokości 250 zł.
Kaucja będzie zwrócona do rąk uczestnika w dniu zakończenia Warsztatów.
ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!
Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają:
1) osoby z małych miejscowości,
2) osoby nie korzystające dotychczas z takiego dofinansowania.
O przyjęciu uczestnika na Warsztaty decyduje:
• kompletność dokumentów i staranność wypełnienia
ANKIETY – ZGŁOSZENIA oraz ANKIETY – BENEFICJENTA
• terminowość wpłacenia kaucji.
Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani przestrzegać Regulaminu
Dodatkowe informacje:
Tel. (87) 428-58-98;
(87) 428-59-71;
667-666-219
E-mail: msz@msz.org.pl;
sail@sail-mazury.pl
Ankiety należy wypełnić pismem drukowanym.
Ankiety bez wypełnionych wszystkich pól nie będą rozpatrywane.