Zmiany w pilotażowym programie „ABSOLWENT”

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!


 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, iż uchwałą nr 3/2019 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 20 marca 2019 roku zostały wprowadzone zmiany do pilotażowego programu „ABSOLWENT”.
Najistotniejsze zmiany dotyczą, w szczególności:
1. rozszerzenia grupy beneficjentów ostatecznych programu uwzględniając:
a. absolwentów szkół wyższych do 5 lat od ukończenia nauki,
b. absolwentów szkół wyższych z lekkim stopniem niepełnosprawności;
2. rozszerzenia zakresu pomocy, w postaci wypłaty dodatku motywacyjnego, w ramach każdego obszaru wsparcia: A, B, C;
3. zmiany warunków zwrotu wkładu własnego Wnioskodawcy;
4. przedłużenia realizacji programu do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Wprowadzone zostały ponadto dodatkowe zmiany porządkujące, oraz mające na celu doprecyzowanie i uszczegółowienie dotychczasowych postanowień programu, w szczególności:
a. uproszczenie definicji zatrudnienia w treści programu – procedury realizacji będą określały minimalny okres zatrudnienia oraz możliwość sumowania wszystkich form zatrudnienia niezależnie od okresu, na jakie zostały zawarte umowy;
b. wprowadzenie w definicjach pojęć definicji „projektu”;
c. doprecyzowanie definicji beneficjenta ostatecznego poprzez wskazanie spełnienia warunku pozostawania bez zatrudnienia na dzień przystąpienia do projektu;
d. zmiana określenia w definicji beneficjenta ostatecznego „ostatni rok nauki” na „ostatni lub przedostatni semestr nauki”.
Tryb realizacji programu
Program realizowany jest w trybie konkursów ogłaszanych przez Zarząd PFRON.
Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w BIP, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON.
Wnioski składane będą w Biurze PFRON, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

Dokumenty do pobrania:

Pobierz plik pilotażowy program „ABSOLWENT” – Tekst jednolity.docx (49 KB)
Pobierz plik Uchwała nr 3/2019 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca pilotażowy programu „ABSOLWENT”.docx (19 KB)
Źródło: pfron.org.pl