Projekt „Aktywny absolwent” współfinansowany ze środków PFRON, realizowany w ramach pilotażowego programu „Absolwent”

Na prośbę Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych, przekazujemy Państwu poniższą informację.


 

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:
• posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
• są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich dwóch latach,
• są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:
• szkolenia i kursy zawodowe,
• naukę języków obcych,
• płatne staże zawodowe,
• doradztwo i coaching.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres:
aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.
Formularz znajduje się do pobrania na stronie:
http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania.
We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie:
Tel. (22) 635-60-38 lub:
(22) 831-22-71 wew. 255
Powszechnie wiadomo, że osoby niewidome i słabowidzące mają bardzo duże trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Dlatego zależy nam na dotarciu z naszą pomocą do osób, które chcą pracować, lecz z uwagi na swoją niepełnosprawność, miejsce zamieszkania lub inne bariery wymagają profesjonalnego wsparcia.
Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie „Aktywny Absolwent” przyniesie wymierne korzyści jego uczestnikom.