Zaproszenie III Tyflokonferencja „Zobaczyć niewidzialne”

Termin i miejsce wydarzenia:
13.11.2018
Centrum Konferencyjne Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
ul. Bielska 62
43- 400 Cieszyn
Koszt udziału czynnego wynosi 85 zł natomiast przy uczestnictwie biernym 40 zł. (Dla studentów i osób z niepełnosprawnością  czynny 70, bierny 30).

 

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w III  Tyflokonferencji „Zobaczyć Niewidzialne”, która odbędzie się 13 Listopada 2018. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (ul. Bielska 62). Jak co roku tematyka konferencji dotyczyć będzie  dysfunkcji wzroku,  jej aspektów medycznych, rehabilitacyjnych, społecznych,  edukacyjnych i  psychologicznych. Celem konferencji jest interdyscyplinarne spojrzenie na tematykę wsparcia osób z dysfunkcją wzroku. Proponujemy  zgłaszanie tematów w następujących obszarach, które przy odpowiedniej liczbie zgłoszeń będą stanowiły podział na sekcje:
1. Wsparcie dziecka słabowidzącego
2. Wsparcie dziecka niewidomego i ociemniałego
3. Wsparcie dorosłych osób słabowidzących
4. Wsparcie dorosłych osób niewidomych i słabowidzących

Zgłoszenia (wzory w załącznikach) należy przesyłać do 15 października 2018r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się mailowo joanna.kapias@onet.pl,

lub telefonicznie:

510-691-391.

 

Dokumenty do pobrania:

Ankieta uczestnika czynnego

Ankieta uczestnika biernego