Warsztaty dla osób niewidomych – Zapraszamy na spacer po wzgórzu tynieckim

Organizator:

Fundacja Chronić Dobro

 

 

Dzięki dotacji z Fundacji im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowy Muzeum Opactwa w Tyńcu zostało dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Kopie wybranych eksponatów muzealnych oraz makieta klasztoru umożliwiają bliższe poznanie opactwa, jak i jego historii. Dzięki przygotowanym pomocom zapraszamy na 3 tematy zajęć:


W klasztornych murach
W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z klasztorną regułą, rozkładem dnia mnicha, najważniejszymi pomieszczeniami w opactwie oraz historią ruchu monastycznego. Dla dzieci zajęcia będą świetnym wprowadzeniem w podstawowe pojęcia oraz historię klasztorów, zaś dla młodzieży przykład Opactwa Benedyktynów posłuży przybliżeniu roli zakonów w średniowiecznej Europie oraz ukaże ich wpływ na krajobraz kulturowy i religijny epoki.


Historyczne początki Małopolski
Zajęcia w oparciu o ekspozycję muzealną mają na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży czasów sprzed chrystianizacji Polski i kształtowania się państwa polskiego oraz pokazaniu jaką rolę w tym procesie odegrał chrzest Polski oraz fundacje licznych klasztorów i kościołów. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak wyglądało wtedy życie w Małopolsce oraz skąd czerpiemy wiedzę na ten temat. W drugiej części zajęć zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać, wykonując naczynia bądź ozdoby z gliny.

Czas trwania zajęć ze zwiedzaniem: 1,5 godz.
Koszt od osoby: 10,00 zł
Informacje, zamówienia:
tel. (0-12) 688 54 59; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00
Po rezerwacji telefonicznej prosimy o potwierdzenie zgłoszenia grupy na warsztaty drogą mailową:
e-mail:  edukacja@benedyktyni.com