Projekt „Aktywny Samorząd – wspólna sprawa”

Szanowni Państwo!

Fundacja Mir zachęca do poparcia projektu pod nazwą „Aktywny Samorząd – wspólna sprawa”.

Zamierzeniem projektu jest nawiązanie przez Fundację Mir współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mającej na celu wprowadzenie korekt do programu „Aktywny samorząd”.

Oto główne założenia projektu inicjowanego przez Fundację Mir:

Ujednolicenie formy dofinansowania (dotyczy przede wszystkim Modułu I, Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania).
Kierunki działań programu, oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w danym roku opracowuje rada nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zatwierdza zarząd funduszu, natomiast realizatorami programu są samorządy powiatowe. Z głosów, które do nas docierają wynika, iż w ramach Modułu I, Obszar B, zadanie 1 w wielu powiatach przedmioty objęte dofinansowaniem różnią się. Chcemy wpłynąć na PFRON, by wykaz przedmiotów objętych dofinansowaniem został dokładnie ujednolicony i rygorystycznie przestrzegany przez samorządy powiatowe na terenie całego kraju, by wyeliminować różnice między jednym, a drugim powiatem.
Chcemy, by PFRON uniemożliwił powiatom dokonywania zmian w programie we wszystkich obszarach, by obowiązywała jedna reguła na terenie całego kraju, co wpłynie na wyeliminowanie takich sytuacji jak ta np., że przykładowy Kowalski w jednej miejscowości otrzyma dofinansowanie na wagę mówiącą, natomiast Nowak w innej miejscowości już dofinansowania na wagę nie otrzyma, bo kierownictwo PCPR uzna, że jest mu niepotrzebna.

Chcemy także, by forma wsparcia została dostosowana do faktycznych potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. W związku z tym będziemy czynić starania o przywrócenie sprzętu lektorskiego, który w chwili obecnej jest zamiennikiem, a nie podstawowym filarem w dofinansowaniu. Chodzi nam przede wszystkim o to, iż na sprzęt podstawowy kwota do zadysponowania to 8 tysięcy złotych, natomiast na sprzęt brajlowski – 12 tysięcy złotych. Chcąc zakupić urządzenie lektorskie jako sprzęt podstawowy, automatycznie musimy zrezygnować z zakupu sprzętu komputerowego, które w ramach tego dofinansowania możemy zakupić. Chcemy wpłynąć na kierunki działania programu tak, by to faktycznie osoba uprawniona do ubiegania się o dofinansowanie samodzielnie decydowała o tym, co jej jest potrzebne.

Kolejnym elementem, na którego kształt chcemy wpłynąć jest grupa docelowa, która może liczyć na wsparcie w ramach dofinansowania. I tak na przykład w 2018 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione lub zostały pokrzywdzone w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
Uważamy, iż jest to niesprawiedliwe, ponieważ osoby bez zatrudnienia są wykluczone z dofinansowania, a co za tym idzie, odbiera im się szansę na aktywizację zawodową i społeczną.

Projekt „Aktywny Samorząd – Wspólna sprawa” zainicjowany przez Fundację Mir, nie uzyska odpowiedniego oddźwięku bez Państwa poparcia. Każdy głos jest bardzo istotny i wpływa na wiarygodność projektu przyjmowaną przez PFRON.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety, która jest dostępna tutaj.

Jeżeli chcą Państwo być na bieżąco z informacjami na temat działalności Fundacji, oraz prac w ramach projektu, zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera, klikając tutaj.

Zachęcamy także do przesyłania wszelkich uwag, sugestii i propozycji zmian dotyczących Aktywnego Samorządu, które możemy ująć w projekcie drogą mailową, klikając tutaj.

Harmonogram projektu:

  • 10.04.2018-31.07.2018 – Zbieranie ankiet internetowych, oraz analiza uwag zgłoszonych przez osoby odwiedzające stronę internetową Fundacji Mir
  • 01.08.2018-30.08.2018 – Prace nad treścią listu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • 01.09.2018 – Publikacja listu na stronie internetowej Fundacji

Ankieta

Aktywny Samorząd - Wspólna sprawa
Uwaga! Wszystkie pola są wymagane. W przypadku kłopotów z wypełnieniem ankiety, pomocą służy pracownik Fundacji pod numerem telefonu: 660-918-032.
*
*
*
*
*
*

Wypełniając i wysyłając ankietę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu ankiety przez Fundację Mir, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).