Dostępność biur poselskich. Jest odpowiedź z Senatu na pismo RPO

Obywatele ze szczególnymi potrzebami mają prawo do pełnego uczestnictwa we wszystkich sferach życia, w tym także w życiu politycznym. Dla zapewnienia równości szans i dostępu do biur poselskich, konieczne jest zadbanie o dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną oraz cyfrową przestrzeni biur poselskich i senatorskich. Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek, aktywnie angażuje się w tę kwestię, zwracając uwagę na potrzebę eliminacji barier, z jakimi spotykają się osoby ze szczególnymi potrzebami.
W ostatnich dniach Rzecznik Praw Obywatelskich skierował apel do szefów Kancelarii Sejmu i Senatu, Jacka Cichockiego i Adama Niemczewskiego, dotyczący dostępności biur senatorskich. W tym kontekście RPO podkreśla, że zapewnienie dostępności nie powinno ograniczać się jedynie do dostosowania budynków, ale także obejmować dostępność informacyjno-komunikacyjną oraz cyfrową.
Aktualizacja informacji przynosi wieści o wysłaniu do biur senatorskich ankiety, mającej na celu zbadanie aktualnego stanu dostępności tych przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. Kancelaria Senatu RP informuje, że odpowiedzi na ankietę pozwolą określić, które oczekiwania można zrealizować w ramach tegorocznego budżetu, a które wymagają dłuższej perspektywy czasowej.
Problem dostępności biur senatorskich dla osób ze szczególnymi potrzebami jest dostrzegany przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz różne organizacje społeczne i samorządowe. Wcześniejsze apele w tej sprawie, m.in. list otwarty do przewodniczących komitetów wyborczych partii biorących udział w wyborach parlamentarnych, zdobyły poparcie przedstawicieli różnych środowisk.
Obywatele ze szczególnymi potrzebami potrzebują dostępnej architektonicznie, informacyjno-komunikacyjnie oraz cyfrowo przestrzeni biur poselskich i senatorskich, gdzie mogą spotykać się ze swoimi reprezentantami. Dostosowanie wielu budynków, gdzie są takie biura, wymagałoby kosztownych inwestycji, a nawet gruntownej przebudowy. Dlatego kwestie dostępności są ważne już na etapie poszukiwania odpowiedniego miejsca – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Do biur senatorskich przesłano ankietę, której celem jest zbadanie aktualnego stanu dostępności biur dla osób ze szczególnymi potrzebami. Odpowiedzi pozwolą m.in. ustalić, które oczekiwania można zrealizować w ramach ustalonego na ten rok budżetu, a które wymagają dłuższej perspektywy czasowej – odpisała Kancelaria Senatu RP.

Odpowiedź Adama Niemczewskiego, szefa Kancelarii Senatu RP

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie dostępności biur senatorskich dla osób ze szczególnymi potrzebami informuję, że w listopadzie 2023 r. wpłynął do Senatu apel „Biura poselskie i senatorskie dostępne dla wszystkich”, a w grudniu Stowarzyszenie Polski Instytut Spraw Niepełnosprawnych skierowało do Marszałka Senatu pismo w sprawie zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do biur senatorskich.
Pani Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska i Pani Wicemarszałkini Magdalena Biejat spotkały się z przedstawicielami sygnatariuszy wspomnianego apelu. Została też przygotowana, w porozumieniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Polski Instytut Spraw Niepełnosprawnych, ankieta której celem jest zbadanie aktualnego stanu dostępności biur senatorskich dla osób ze szczególnymi potrzebami. Została ona przesłana do biur senatorskich.
Uzyskane odpowiedzi pozwolą m.in. ustalić, które oczekiwania dotyczące dostępności biur senatorskich można zrealizować niezwłocznie, w ramach ustalonego na ten rok budżetu, a które wymagają dłuższej perspektywy czasowej.


 

Źródło: Biuro RPO