Komunikacja z urzędnikami przy pomocy alfabetu Braille’a? W Chinach stało się to właśnie faktem

Wang Yongcheng, jedyny niewidomy deputowany do 14. Ogólnokrajowego Zgromadzenia Ludowego, najwyższego organu ustawodawczego Chin, przeżył niemałe zaskoczenie. 13 listopada tego roku członek Zgromadzenia z prowincji Fujian odebrał brajlowską wersję czterech odpowiedzi wysłanych przez władze w związku z sugestiami, które sam zgłosił wcześniej tego samego roku w swoim rodzinnym mieście.
To wydarzenie było bezprecedensowe, ponieważ po raz pierwszy pracownicy Zgromadzenia Ludowego przygotowali wersje w alfabecie Braille’a jako odpowiedź na sugestie deputowanego. Wang, zawsze głoszący postulaty na rzecz osób niepełnosprawnych, swoimi sugestiami obejmuje różne obszary, skupiając się m.in. na zatrudnieniu i edukacji osób niewidomych.
Wang podkreślił, że jest to konkretne potwierdzenie uwzględnienia jego sugestii. Zadeklarował również, że będzie kontynuować intensywną komunikację z różnymi resortami rządowymi, dążąc do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych i intensyfikując swój wkład w obszarze wysokiej jakości rozwoju tej grupy społecznej.
Warto podkreślić, że taka forma odpowiedzi w alfabecie Braille’a stanowi ważny krok w kierunku dostosowania komunikacji urzędowej do potrzeb osób niewidomych. Kto wie, być może kiedyś doczekamy się takiego rozwiązania również w Polsce.


 

Źródło: CGTN