Zwiększanie Aktywności Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami: Plan na Przyszłość

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej aktywnie dąży do tworzenia równych szans na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas kongresu Networkpower w Jasionce wyraziła zrozumienie dla potencjału, jaki reprezentują osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Podkreśliła znaczenie niezależności, jaką daje praca zawodowa, zarówno z punktu widzenia jednostki, jak i społeczeństwa.
W latach 2014-2023, dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego, blisko 600 tysięcy osób z niepełnosprawnościami otrzymało wsparcie. Ta liczba stanowi 6% wszystkich uczestników programów regionalnych i krajowych finansowanych ze środków unijnych. W ramach działań nakierowanych na aktywizację społeczno-zawodową, osoby niepełnosprawne stanowiły aż jedną trzecią uczestników.
W ramach programu „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej wyodrębniła specjalne działania skierowane na aktywizację zawodową i poprawę jakości miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Ponad 8 tysięcy osób skorzystało z tego wsparcia, a imponujące 45% z nich podjęło pracę w ciągu pół roku od zakończenia projektów.
W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 rząd planuje kontynuować inwestycje w aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Jednym z kluczowych elementów jest wprowadzenie systemowej usługi znanej jako „zatrudnienie wspomagane.” Ta usługa ma na celu zwiększenie szans na zdobycie oraz utrzymanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Planuje się, że 18 tysięcy osób będzie miało dostęp do tej usługi, a na ten cel przeznaczono 700 mln złotych.
Równie ważnym elementem programu jest „Dostępność Plus,” którego celem jest inwestowanie w projekty zwiększające dostępność w otoczeniu osób niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczono ponad 18 miliardów złotych, co stwarza szanse na rozwijanie się osób z niepełnosprawnościami i uczynienie środowiska bardziej przyjaznym i dostępnym dla wszystkich.


 

Źródło: MFiPR