Kto Zasłuży na Miano „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych”?

Do 16 października tego roku można zgłosić swoje nominacje do prestiżowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych”, który jest przyznawany przez Prezydenta Miasta Szczecin.
To wyjątkowe wyróżnienie ma na celu docenić osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz instytucje nie posiadające osobowości prawnej, które wniosły znaczący wkład w poprawę życia osób niepełnosprawnych.
Tytuł „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” jest przyznawany od 2009 roku i stanowi wyraz uznania dla tych, którzy wyróżniają się swoją działalnością na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Co kwalifikuje nominowanych do otrzymania tego prestiżowego wyróżnienia? Oto kilka kluczowych kryteriów:

  1. Propagowanie idei nowego standardu postępowania wobec osób niepełnosprawnych: Wartość tej działalności ocenia się pod kątem promowania wyjątkowej wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych. To może obejmować jakość obsługi, rzetelność przekazywanych informacji, wprowadzanie udogodnień i rozwiązań architektonicznych przyjaznych osobom niepełnosprawnym, a także aktywne uczestnictwo w życiu społeczności osób niepełnosprawnych.
  2. Działalność wzorcowa i innowacyjna: Wartość wkładu nominowanych ocenia się również pod kątem oryginalności i innowacyjności podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. To mogą być innowacje technologiczne, edukacyjne inicjatywy, czy też inne innowacyjne podejścia, które skutkują poprawą jakości życia osób niepełnosprawnych.

Warto jednak pamiętać, że honorowy tytuł „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” nie może być przyznawany pracownikom organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych za ich standardowe obowiązki zawodowe. Wyłączone są również organizacje, których statutową działalnością jest praca na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zgłoszenia kandydatur można składać w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, przesyłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin), pocztą elektroniczną na adres wss@um.szczecin.pl lub za pomocą platformy EPUAP.
Wniosek zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o honorowym Tytule dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

Źródło: UM Szczecin