Prezydent Miasta Lublin ogłasza XV. Konkurs na Medale i Wyróżnienia Specjalne dla osób i instytucji wspierających aktywizację osób z niepełnosprawnością

Prezydent Miasta Lublin serdecznie zaprasza do udziału w XV. Konkursie na Medale i Wyróżnienia Specjalne, który ma na celu uhonorowanie osób oraz instytucji i organizacji, które wyróżniły się osiągnięciami lub inicjatywami na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością. Konkurs obejmuje trzy kategorie, w których można zgłaszać kandydatów:
Kategoria I: Wybitne Osiągnięcia Osób z Niepełnosprawnością
W tej kategorii nagradzane są osoby z niepełnosprawnością, które osiągnęły wybitne sukcesy zawodowe, twórcze lub sportowe. Ich osiągnięcia stanowią inspirację i dowód na to, że determinacja i zaangażowanie mogą przynieść wyjątkowe rezultaty.
Kategoria II: Realizacja Przedsięwzięć na Rzecz Aktywizacji i Integracji Osób z Niepełnosprawnością
W tej kategorii docenione zostaną osoby fizyczne, które zaangażowały się w tworzenie inicjatyw mających na celu aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnością. Ich wysiłki przyczyniają się do budowania bardziej otwartej i zrównoważonej społeczności.
Kategoria III: Zaangażowanie Instytucji/Organizacji w Działalność na Rzecz Aktywizacji i Integracji Osób z Niepełnosprawnością
W tej kategorii wyróżniane są instytucje i organizacje, które aktywnie angażują się w działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób z niepełnosprawnością. Ich praca przyczynia się do tworzenia bardziej inkludującego środowiska.
Aby zgłosić kandydata do konkursu, należy przygotować kompletne zgłoszenie zawierające:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę kandydata.
  2. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata.
  3. Czytelny podpis kandydata lub podmiotu zgłaszającego.
  4. Uzasadnienie (maksymalnie jedna strona formatu A4 dla każdego kandydata).
  5. Zgodę kandydata na udział w konkursie.
  6. Zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie wizerunku.
  7. Ewentualne załączniki potwierdzające osiągnięcia lub realizowane przedsięwzięcia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 25 sierpnia 2023 roku. Zgłoszenia można przesłać pocztą na adres: Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Zana 38, 20-601 Lublin, lub dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału (sekretariat, pok. 012, w godzinach 7:30 – 15:30), bądź do Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12 a, ul. Wolska 11 (poniedziałek od 07:45 do 16:45 oraz wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:15).
Więcej informacji na temat konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.


 

Źródło: UM Lublin