Orzeczenia o niepełnosprawności przedłużone w pandemii nie tracą ważności

Autor: Klaudia Torchała


 

Sejm, przyjmując poprawki Senatu, zdecydował ostatecznie, że w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie pojawi się przepis, który znosi ważność orzeczeń o niepełnosprawności wydłużonych automatycznie w czasie pandemii. Oznacza to, że nie trzeba na razie składać żadnego wniosku o ich ponowne wydanie. Stare przepisy, wprowadzone tzw. ustawą covidową nadal obowiązują.
O ile, oczywiście, prezydent podpisze ustawę.
Przez chwilę osoby z niepełnosprawnością takiej pewności nie miały, bo Sejm 13 stycznia 2023 roku w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art.13 uchylił  pewien zapis tzw. ustawy covidowej. Gdyby ta nowelizacja weszła w owym kształcie, to osoby, którym ważność orzeczeń – tracących swoją moc po 8 marca 2020 roku – automatycznie przedłużono na czas stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, musiałyby wnioskować do 1 czerwca 2023 roku o wydanie nowego dokumentu, bo właśnie w tym dniu traciłyby swoją moc.
Senat jednak wniósł poprawkę, by ten przepis wykreślić. Do tego przychylili się ostatecznie posłowie, głosujący nad senackimi propozycjami w czwartek wieczorem.
Wiceminister rodziny Anna Schmidt tłumaczyła wcześniej, że wprowadzenie tego przepisu spowodowałoby lawinę wniosków do lekarza orzecznika.
– W związku z tym na razie musimy te przepisy utrzymać i dopracować przepisy przejściowe – podkreśliła wiceminister.
Dotychczasowy stan prawny dotyczący orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności został tym samym utrzymany. Wiążące są w tej kwestii wciąż przepisy ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwanej ustawą covidową). Zgodnie z nimi, ważność orzeczeń, przedłużonych w pandemii, będzie utrzymana do 60 dni od momentu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, a ten od 16 maja 2022 roku w Polsce nadal obowiązuje.


 

Źródło: Zdrowie.pap.pl