Spotkanie robocze nt. ewakuacji Ukraińców z niepełnosprawnościami

Małżonka Prezydenta uczestniczyła w środę (20 kwietnia) w zdalnym spotkaniu, którego tematem była pomoc mieszkańcom Ukrainy, szczególnie osobom chorym i niepełnosprawnym, w tym sierotom.
Rozmowa z przedstawicielami ukraińskich instytucji państwowych i organizacji została zainicjowana przez członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, a wzięli w niej udział także Paweł Wdówik, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, przedstawiciele PFRON i Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Głównym celem spotkania było rozpoznanie potrzeb strony ukraińskiej w zakresie pomocy w ewakuacji oraz zapewnieniu  opieki podopiecznym ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami, domów pomocy społecznej, domów dziecka.
Małżonka Prezydenta wyraziła gotowość Polski do dalszego wspierania obywateli Ukrainy, którzy decydują się na ucieczkę z ogarniętego wojną kraju. Podkreśliła, że działania, których sama się podejmuje są skierowane w głównej mierze do grup osób wymagających szczególnej, specjalistycznej opieki. Agata Kornhauser–Duda uczestniczyła w ewakuacji głęboko upośledzonych sierot do ośrodka w Niemczech, pośredniczyła w zapewnieniu pomocy dla ponad 800 małych pacjentów onkologicznych, którzy przebywają już bezpiecznie w polskich i zagranicznych szpitalach, wokół których zakwaterowanie zapewniono także ich bliskim.
Pierwsza Dama zainicjowała także koalicję Małżonek przywódców innych państw na rzecz pomocy ofiarom wojny i zabiegała o stworzenie bazy ośrodków w Europie i na świecie, w których schronienie i leczenie będą mogli otrzymać ukraińscy uchodźcy wymagający szczególnej troski. Pani Prezydentowa podkreśliła, że czuje dumę z postawy wszystkich Polaków, którzy od pierwszego dnia wojny otworzyli przed Ukraińcami serca i domy. Przekazała, że z Ukrainą solidaryzują się też inne państwa, które, często we współpracy z Polską, udzielają pomocy humanitarnej. Pierwsza Dama akcentowała wkład zwykłych obywateli oraz organizacji pozarządowych w zapewnienie bezpieczeństwa oraz godziwych warunków życia potrzebującym.
W środę dyskutowano o dokumentacji i procedurach  niezbędnych stronie ukraińskiej do migracji ewakuowanych, mówiono o działaniach polskiego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz jego ukraińskiego odpowiednika oraz o konieczności ujednolicenia różniących się w obu krajach procedur. Wśród tematów rozmowy pojawiła się organizacja specjalistycznych transportów dla chorych, szczególnie osób leżących. Mówiono także o stworzonych po polskiej stronie hubach wytchnieniowo–koordynacyjnych dla uchodźców z niepełnosprawnościami, w których personel medyczny dokonuje kwalifikacji do dalszego transportu poza Polskę  lub skierowania chorych do placówek medycznych w naszym kraju. Sformułowane wnioski trafią do realizacji zespołów kryzysowych.
Strona ukraińska wyraziła głęboką wdzięczność za wszelkie wsparcie, jakie udzielane jest uchodźcom i walczącej Ukrainie.


 

Źródło: Prezydent.pl