Wdówik: „Nie możemy milczeć! Wojna dotyka też osoby z niepełnosprawnościami”

Przebywający w Paryżu na unijnej konferencji, poświęconej poprawie dostępności, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik przedstawił apel polskiego Rządu, dotyczący wsparcia działań podejmowanych przez Polskę na rzecz obywateli Ukrainy, z uwzględnieniem trudnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
Prezydencja francuska w Radzie Unii Europejskiej zorganizowała 9 marca w Paryżu ministerialną konferencję pt. „Poprawa dostępności i dostępu do praw, wdrażanie strategii UE na lata 2021-2030”.
Europejskie priorytety
Konferencja jest okazją do podniesienia m.in. takich tematów, jak sytuacja zdrowotna na świecie, kwestie włączenia społecznego, uczestnictwa i równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, pracy i opieki, dotyczące zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami. Należą one do najważniejszych priorytetów europejskich.
Uczestnicy omówili sposoby wykorzystania dotychczasowych osiągnięć i dalszego zwiększania udziału w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami w ramach nowej europejskiej Strategii na rzecz praw osób niepełnosprawnych na lata 2021–2030.
Polskę reprezentuje wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, który podczas konferencji zabrał głos w drugim panelu pt. „Improving employment and education opportunities in a more inclusive EU”.
Ponadto wiceminister Wdówik w świetle aktualnej sytuacji w Ukrainie przedstawił apel polskiego Rządu, dotyczący wsparcia działań podejmowanych przez Polskę na rzecz obywateli Ukrainy: Wobec wydarzeń dziejących się za „drzwiami naszego europejskiego domu” nie możemy milczeć o jeszcze trudniejszej sytuacji osób z niepełnosprawnościami, uciekającymi przed zagrożeniami, jakie niesie za sobą wojna i jej konsekwencje – napisano w apelu.


 

Źródło: MRiPS