Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych: Życzenia Prezesa PFRON

Szanowni Państwo,
3 grudnia już po raz 29. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. To ważne święto, ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku, ma na celu promowanie praw osób niepełnosprawnych i zachęcanie nas wszystkich do działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.
Niepełnosprawność nie powinna wykluczać. Dlatego tak ważne jest, abyśmy rozumieli potrzebę skutecznego usuwania barier i wprowadzania zmian umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami aktywny udział w życiu społecznym na równi z innymi. Zapewnianie dostępności jest inwestycją w naszą wspólną przyszłość. To budowanie otwartego, przyjaznego świata, w którym każdego człowieka postrzega się przez pryzmat jego możliwości, a nie ograniczeń.
Wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz ich bliskim życzę zdrowia, szczęścia rodzinnego, sukcesów osobistych i zawodowych. Niech realizacja marzeń i planów oraz osiąganie wyznaczonych celów będą wsparte nie tylko własną odwagą i konsekwencją, ale także poszanowaniem Państwa praw i powszechną życzliwością.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Michałkiewicz
Prezes Zarządu PFRON


 

Źródło: PFRON