Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Życzenia Pary Prezydenckiej

Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda:
3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, dzień wszystkich, którzy w swoim codziennym życiu zmagają się z jakąkolwiek niepełnosprawnością.
Prezydent Andrzej Duda:
Wśród nich są nasi dalecy i bliscy znajomi, koledzy i koleżanki z pracy, przyjaciele i przyjaciółki, sąsiedzi, a także bardzo bliskie nam osoby – oni wszyscy bardzo często walczą ze stereotypami, uprzedzeniami  i pokonują bariery, które nierzadko wydają się nie do pokonania.
Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda:
Nie znam nikogo, kto w swoim życiu nie zetknąłby się z osobami z niepełnosprawnością. Osobiście przez ostatnie lata miałam okazję rozmawiać z setkami, jeśli nie tysiącami niepełnosprawnych. I często odnosiłam wrażenie, że niewidzący – widzą więcej, niesłyszący – bardzo uważnie słuchają, niepełnosprawni fizycznie – zaskakują sprawnością, a niepełnosprawni intelektualnie – odkrywaniem tego, co w życiu najważniejsze, że miłość i szacunek należy się każdemu człowiekowi.
Prezydent Andrzej Duda:
Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku. Ostatnie kilka lat to ważne kroki prowadzące do jej realnego wdrażania w życie w naszym kraju. Począwszy od programu Dostępność Plus, którego celem jest likwidacja barier we wszystkich aspektach życia i zapewnienie każdemu obywatelowi bez względu na sprawność możliwości pełnoprawnego uczestniczenia w życiu społecznym, poprzez programy wsparcia realizowane w ramach polityki społecznej, po opracowywane w tej chwili wieloletnie strategie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zdaję sobie sprawę, że wiele jest jeszcze do zrobienia – to są wyzwania, którym chcemy sprostać. Każdy głos w tym zakresie, także ten krytyczny, będzie dla mnie przyczynkiem do rozmowy i zmian wciąż jeszcze potrzebnych w naszym kraju.
Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda:
W dobie pandemii dzisiejszy dzień jest szczególnie ważny. Pomagajmy i zobaczmy tych, którzy naszej pomocy potrzebują, ale rzadko o nią proszą. Nie bójmy się niepełnosprawności. O wiele gorsza jest obojętność, a o wiele lepsza życzliwość i otwartość.
Prezydent Andrzej Duda:
Popierajmy idee korzystania ze wszystkich praw człowieka i wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami.


 

Źródło: Prezydent.pl