Poczta Polska: renciści i emeryci na kwarantannie dostaną świadczenia w terminie

Odbiór paczek na podstawie PIN, doręczenie przesyłki bez obowiązku pokwitowania odbioru lub bezpośrednio do skrzynki – to zasady, jakie w związku z pandemią wdrożyła Poczta Polska – przypomina spółka. Zapewnia, że renciści i emeryci objęci kwarantanną dostaną świadczenia w terminie.
Jak wskazała Poczta w komunikacie, jedynie w przypadku m.in. przesyłek rejestrowanych na zasadach specjalnych wstrzymane jest doręczanie pod adresy osób przebywających na kwarantannie. Przesyłki te zostaną doręczone po jej zakończeniu.
„Przyjęliśmy rozwiązania, które umożliwią doręczenie emerytur, rent i paczek osobom przebywającym na kwarantannie w taki sposób, aby minimalizować ryzyko zakażenia” – podkreśliła rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek.
Dodała, że na podstawie uzgodnień z przedstawicielami sądownictwa, Poczta przechowuje bezpłatnie przesyłki nadawane na zasadach specjalnych pod adresy objęte kwarantanną, aby nie płynął im bieg awizacji. „Takie listy polecone zostaną doręczone adresatom po upływie określonego przez służby sanitarne okresu obowiązkowej kwarantanny lub izolacji” – wyjaśniła.
Renciści i emeryci, którzy objęci są kwarantanną otrzymają świadczenia w terminie, w tzw. bezpiecznych kopertach, które są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa. „Pieniądze są wcześniej przeliczane komisyjnie w placówkach pocztowych” – podkreślono. Przypomniano, że odbierając od listonosza świadczenie należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 metra. „Ta specjalna procedura dotyczy wszystkich przekazów pieniężnych, aby umożliwić przesyłanie osobom potrzebującym zasiłków i innych świadczeń” – zaznaczono.
Poczta wskazała, że wyjątkowo w okresie epidemii nie doręcza pod adresy objęte kwarantanną listów rejestrowanych nadawanych przez: Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego. Dotyczy to również pozostałych nadawców dla przesyłek listowych rejestrowanych nadanych: z potwierdzeniem odbioru lub z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru (EPO), z zadeklarowaną wartością lub objętych „złożonym przez adresata zastrzeżeniem w zakresie ich doręczania osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem”.
W ramach ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem Poczta uprościła też odbiór przesyłek kurierskich. „By odebrać paczkę przy użyciu PIN-u wystarczy, aby nadawca podał numer telefonu lub adres e-mail adresata. Przed doręczeniem przesyłki Poczta Polska prześle odbiorcy kod i ten numer należy podać kurierowi” – wyjaśniono.
Poczta, jak podkreślono, na bieżąco zapewnia swoim pracownikom środki ochrony osobistej, w tym m.in. maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawiczki oraz żele i płyny antybakteryjne. „By minimalizować ryzyko zakażenia wszystkie sortownie Poczty Polskiej są prewencyjnie dezynfekowane” – zapewniono.


 

Źródło: PAP / Magdalena Jarco