E-NIEZBĘDNIK

Niniejsza aplikacja powstała z myślą o wszystkich osobach z niepełnosprawnością. Celem projektu jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym poprzez przybliżenie wszystkich przysługujących im w Polsce świadczeń, ulg i przywilejów oraz wyjaśnienie, w sposób jak najbardziej czytelny, wszelkich procedur związanych z ich uzyskaniem.
Wydawcą aplikacji jest Fundacja Neuron Plus, właściciel i pomysłodawca E-niezbędnika.
Fundacja Neuron+ oraz działający na jej zlecenie doradcy i konsultanci dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia możliwie największej dokładności i aktualności informacji zawartych w aplikacji E-NIEZBĘDNIK. Fundacja Neuron+ informuje jednak, że zarówna aplikacja jak i przedstawione w niej treści, stanowią jedynie wskazówki i sugestie, które mogą być pomocne przy uzyskaniu informacji na temat świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Ostateczną decyzję o uzyskaniu świadczenia podejmują organy uprawnione do tej czynności w oparciu o aktualną wiedzę i przepisy, oraz konkretną sytuację. Fundacja Neuron+ przypomina, że w szczególnych sytuacjach klinicznych, wskazówki zawarte w aplikacji E – NIEZBĘDNIK – mogą stanowić jedynie źródło informacji.
Fundacja Neuron+ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które w sposób pośredni lub bezpośredni wynikają z korzystania z aplikacji E-NIEZBĘDNIK.

Informacje dodatkowe:

Autor: Fundacja Neuron Plus
Wymagana wersja systemu: IOS 9.0 lub nowszy
Kompatybilna z Iphone, Ipad i Ipod Touch
Dostępność języka polskiego: tak
Współpraca z Voiceover: wszystkie przyciski są odpowiednio opisane
Cena: bezpłatna
Pobierz ze sklepu Appstore