Małopolskie: Już od września dzięki specjalnej aplikacji mobilnej zwiedzisz 5 małopolskich muzeów

Już we wrześniu tego roku turyści odwiedzający pięć małopolskich muzeów będą mogli skorzystać ze specjalnej aplikacji, która umożliwi im samodzielne zwiedzanie tych obiektów. Z aplikacją będzie można zwiedzać Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju, Miasteczko Galicyjskie i Muzeum Pienińskie im. J. Szalaya w Szlachtowej, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego.
Aplikacja ma przede wszystkim ułatwić zwiedzanie muzeów osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności niesłyszącym, niedosłyszącym, niewidomym i niedowidzącym, ale także odbiorcom indywidualnym czy rodzinom z dziećmi. Aplikacja będzie zgodna ze standardem WCAG 2.0 i będzie umożliwiać nawigację osobom z dysfunkcją wzroku. Do skorzystania z niej będzie wystarczał smartfon lub tablet.
Każda aplikacja będzie oferować ścieżkę dla zwiedzających indywidualnych (w języku polskim, angielskim, słowackim), ścieżkę rodzinną (w języku polskim), dla osób z dysfunkcją wzroku – ścieżka dla zwiedzających indywidualnie metodą audiodeskrypcji (w języku polskim) oraz dla osób z dysfunkcją słuchu – ścieżka dla zwiedzających indywidualnie w  Polskim Języku Migowym.
Ścieżki rodzinne będą zrobione w formie zabaw terenowych podobnych do gier miejskich, wzbogaconych o zagadki w formie pytań testowych, plików audio lub plików graficznych. Odpowiedzi na zagadki będą udzielane w formie wyboru z paru możliwych odpowiedzi lub zeskanowania ukrytego w świecie rzeczywistym kodu QR. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi umożliwi użytkownikowi dotarcie do kolejnego punktu.
Aplikacje do zwiedzania wybranych muzeów są tworzone w ramach projektu Muzea otwarte, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Warto dodać, że w ten sposób, poza małopolskim regionem, będzie można zwiedzać Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Liptovské múzeum v Ružomberku – Muzeum Wsi Liptowskiej w Pribylinie oraz Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, partnerów projektu.


 

Źródło: malopolska.pl