Koronawirus w Polsce: Odwołanie posiedzeń składów orzekających o niepełnosprawności w Krakowie

W związku z rozszerzającą się epidemią Covid-19 zaplanowane na okres od dnia 16 do 27 marca posiedzenia Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie oraz wszystkie badania lekarskie zostały odwołane o czym poinformował w piątek Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.
Uprasza się także o ograniczenie lub rezygnację w tym okresie z wizyty w placówce w celu załatwienia sprawy związanej z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz uzyskaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej czy karty parkingowej.