Radomsko: Projekt „Szansa na lepszą przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku serdecznie zaprasza na II Edycję projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałania IX.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Projekt, na tym etapie, zakłada objęcie wsparciem:
– 30 osób z niepełnosprawnością i jest adresowany dla dorosłych mieszkańców powiatu radomszczańskiego.
II Edycja projektu będzie trwała od 01.01.2020 r. do 30.11.2020 r.
i zakłada szereg atrakcyjnych form i instrumentów w postaci szkoleń, kursów, warsztatów, treningów oraz wsparcia w różnorakiej formie. Oferta realizowanego przedsięwzięcia zakłada również możliwość ukończenia kursu prawa jazdy, wsparcia doradcy zawodowego, który pomoże nam określić możliwą ścieżkę kariery zawodowej w oparciu o nasze zasoby. W ramach projektu przewidziane są zorganizowane wyjazdy na terenie naszego kraju połączone z ze zdobywaniem nowych doświadczeń.
Koordynatorzy projektu zapraszają serdecznie już teraz, do swojego biura w Radomsku przy ul. Przedborskiej 39/41 w Radomsku w siedzibie PCPR (pokój nr 2), w dni powszednie, w godz. 7.30-15.30 (zapisy do końca stycznia 2020 r.), gdzie pracownicy socjalni pomogą Państwu w sposób przyjazny przebrnąć przez ścieżkę aplikacyjną i będą służyć Państwu poradami, doświadczeniem i postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące tego zagadnienia. Można także uzyskać wstępną informację dzwoniąc pod nr (44) 715-07-95 wewn. 6 lub 518-152-006.


 

Źródło: PCPR Radomsko