Szczecin: Krzysztof Lechniak Mecenasem Osób Niepełnosprawnych 2019

– To dla mnie duży zaszczyt znaleźć się w gronie wyróżnionych osób, które na co dzień działają na rzecz osób niepełnosprawnych – powiedział po otrzymaniu wyróżnienia z rąk prezydenta Piotra Krzystka Pan Krzysztof Lechniak. – Serdecznie dziękując za tę nagrodę, chciałbym ją dedykować wszystkim osobom, które przez te lata budowały wraz ze mną działalność fundacji, ale przede wszystkim wspierały i aktywnie uczestniczyły w życiu niepełnosprawnych osób żeby żyło im się łatwiej i lepiej.

Krzysztof Lechniak to instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w regionie zachodniopomorskim, który od wielu lat prowadzi działalność społeczną ukierunkowaną na zapewnienie osobom z niepełnosprawnością ruchową możliwie samodzielnego i niezależnego życia.
Z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, organizacją, która ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, w szczególności tych poszkodowanych w wypadkach, dotkniętych urazem rdzenia kręgowego, związany jest od 2000 roku. Początkowo jako wolontariusz, obecnie jako instruktor fundacji, zajmuje się organizowaniem oraz prowadzeniem warsztatów i treningów przysposabiających osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim do samodzielnego życia.
Dodatkowo prowadzi zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnej i wzmacniania kompetencji społecznych. Poprzez własny przykład stara się przekazać osobom, które zaczynają życie z niepełnosprawnością, jak ważne jest, by znaleźć swoje godne miejsce. By nie być tylko biernym obserwatorem życia, lecz włączać się w nie swoimi talentami, np. artystycznymi, sportowymi czy naukowymi. Pan Lechniak służy również wsparciem dla rodzin, prowadząc szkolenia na temat opieki, asekuracji i pomocy w czynnościach dnia codziennego.
Dotychczas honorowy tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych został przyznany 10 osobom. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się:

  1. – w 2009 r.: Joanna Kałużna-Reimer – dziennikarka szczecińskiego oddziału TVP, realizująca programy związane z problematyką osób niepełnosprawnych;
  2. – w 2010 r.: Elżbieta Linartowicz – pedagog, doradca zawodowy, działacz społeczny;
  3. – w 2011 r.: Joanna Hryniuk – surdopedagog, edukator języka migowego i systemu komunikacji z osobami głuchoniewidomymi, założycielka Zachodniopomorskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym;
  4. – w 2012 r.: Jerzy Kałużny – tłumacz i wykładowca języka migowego, wieloletni działacz Polskiego Związku Głuchych;
  5. – w 2013 r.: Andrzej Stecewicz – inicjator i realizator nowatorskich metod rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, dyrektor Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem, prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie;
  6. – 2014 r.: Barbara Jaskierska – autorka kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  7. – w 2015 r.: Alicja Zołotucho – prezes Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”;
  8. – w 2016 r.: Beata Andruszkiewicz – za wieloletnią działalność na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych;
  9. – w 2017 r.: Beata Karlińska – za wieloletnią działalność na rzecz niezależnego i samodzielnego życia osób z niepełnosprawnością ruchową, prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni.
  10. – w 2018 r.: Justyna Markitoń – kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, za działalność na rzecz zapewnienia studentom z różnymi rodzajami niepełnosprawności równego dostępu do pełnej oferty dydaktycznej.

 

Źródło: UM Szczecin